Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Wyniki przetargów

Nazwa przetargu Data zamówieniasortuj malejąco
„Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na powierzchni łącznej do 3000m2 na terenie Gminy Dobczyce”. 2020-06-10
„Dostawa i montaż stolarki okiennej PVC w Szkole Podstawowej w Stadnikach”. 2020-06-18
"Dzierżawa obiektu kortów tenisowych". 2020-06-22
Wyposażenie do nowego budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach – Etap II” realizowane w ramach zadania pn: „Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną” 2020-06-23
„Budowa oświetlenia obiektów sportowo – rekreacyjnych – Sołectwo Kornatka”. 2020-07-03
Wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Kornatce na nawierzchnię poliuretanową 2020-07-13
„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kornatka -G. Syberia, długość 240 m, w km 0+000,00-0+240,00”. 2020-07-15
„Wykonanie ogrodzenia działki przylegającej do remizy OSP Bieńkowice - Sołectwo Bieńkowice ”. 2020-07-15
„Wykonanie oświetlenia drogi łączącej ul. Witosa z ul. Szkolną w Dobczycach - w systemie zaprojektuj i wybuduj”. 2020-07-16
„Przebudowa przyczółka wylotowego z przepustu Ø800 szt. 1. Budowa odcinka rowu krytego L=39,5m. Rura przewodowa HDPE SN8, Ø800mm. Budowa odcinka rowu otwartego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 967 odc. 060 km 1+141 – 1 +247”. 2020-07-28
Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dobczyce 2020-07-30
„Wykonanie i montaż rampy podjazdowej w ramach zadania pn.. „Prace budowlane w budynku dawnej szkoły podstawowej przy ul. Jagiellońskiej 2 w Dobczycach celem utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy................" 2020-08-03
„Modernizacja boiska sportowego LKS Iskra Brzączowice - Sołectwo Brzączowice". 2020-08-04
„Przebudowa przyczółka wylotowego z przepustu Ø800 szt. 1. Budowa odcinka rowu krytego L=39,5m. Rura przewodowa HDPE SN8, Ø800mm. Budowa odcinka rowu otwartego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 967 odc. 060 km 1+141 – 1 +247”. 2020-08-06
Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa głównego kolektora kanalizacji sanitarnej oraz remont pompowni PS-D1 w Dobczycach”. 2020-08-07
Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dobczyce 2020-08-07
„Modernizacja drogi gminnej Sieraków -Jankówka (za Uzdrowiskiem) realizowana w ramach zadania „Modernizacje dróg gminnych”. 2020-08-11
„Wykonanie i montaż rampy podjazdowej w ramach zadania pn.. „Prace budowlane w budynku dawnej szkoły podstawowej przy ul. Jagiellońskiej 2 w Dobczycach celem utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy ......". 2020-08-13
Zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego. 2020-09-21
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno- 2020-09-23

Strony