Zmieniona nazwa zadania na „Prace budowlane w budynku dawnej szkoły podstawowej przy ul. Jagiellońskiej 2 w Dobczycach celem utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowany w ramach programu „Za Życiem”

Wynik: 

Data wyniku: 

2019-11-05 14:15

Podlega Ustawie: 

  • Tak

Kadencja: 

  • 2018-2023

Data zamówienia: 

2019-09-12

Przedmiot zamówienia: 

  • Roboty budowlane

Tryb zamówienia: 

  • Przetargi nieograniczone

Powiat: 

myślenicki

Gmina: 

Dobczyce

Miejscowość: 

Dobczyce

Osoba uprawniona do kontaktu : 

- do udzielania informacji w zakresie technicznym:

 Pan Konrad Skiba, pracownik Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, pokój 213 w dniach  od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 tel. 12 372-17-92.

 - do udzielania informacji z zakresu zamówień publicznych:

 Pan Andrzej Suwała, pracownik Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, pokój 216 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00 tel. 12 372-17-86.

Ogłoszenie o zamówieniu: 

Zmiana terminu składania ofert na 30.09.2019r. godz 11:00

zmiany w drukach i tytule zadania

Kryteria wyboru ofert: 

  • Kryterium acena -  60 %.
  • Kryterium b gwarancja i rękojmia  – 40 %.

Miejsce składania ofert: 

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, sekretariat, pok. 102

Data składania ofert: 

poniedziałek, Wrzesień 30, 2019 - 11:00

Miejsce otwarcia ofert: 

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, sala obrad, parter

Autor opracowania: 

Andrzej Suwała

Data opracowania: 

2019-09-12

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl