„Zaprojektuj i wybuduj - oświetlenie uliczne przy drodze gminnej - kierunek Siciny – Sołectwo Kędzierzynka”.

Wynik: 

Data wyniku: 

2020-01-21 15:15

Podlega Ustawie: 

  • Nie

Kadencja: 

  • 2018-2023

Data zamówienia: 

2020-01-09

Przedmiot zamówienia: 

  • Roboty budowlane

Powiat: 

myślenicki

Gmina: 

Dobczyce

Miejscowość: 

Kędzierzynka

Osoba uprawniona do kontaktu : 

Pracownikami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- do udzielania informacji w zakresie technicznym:

Pan Konrad Skiba, pracownik Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, pokój 213 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 tel. 12 372-17-92.

 - do udzielania informacji z zakresu zamówień publicznych:

Pan Andrzej Malarczyk, pracownik Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, pokój 216 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00 tel. 12 372-17-13.

Kryteria wyboru ofert: 

Cena - 100 %

Miejsce składania ofert: 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, Rynek 26, Sekretariat Urzędu w pokoju nr 102.

Data składania ofert: 

czwartek, Styczeń 16, 2020 - 11:00

Autor opracowania: 

Andrzej Malarczyk

Data opracowania: 

2020-01-09

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl