Zakup sprzętu i umundurowania do zapewnienia gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych

Wynik: 

Data wyniku: 

2019-09-26 14:15

Podlega Ustawie: 

  • Nie

Kadencja: 

  • 2018-2023

Data zamówienia: 

2019-09-20

Przedmiot zamówienia: 

  • Dostawa

Powiat: 

myślenicki

Gmina: 

Dobczyce

Miejscowość: 

Dobczyce

Osoba uprawniona do kontaktu : 

- do udzielania informacji w zakresie technicznym jest:

Pan Andrzej Panuś, pracownik Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, pokój 109  w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00  tel. 12  372 17 56.

- do udzielania informacji z zakresu zamówienia jest:

Pan Andrzej Suwała, pracownik Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, pokój 216 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 tel. 12  372 17 86.

Kryteria wyboru ofert: 

cena 100%

Miejsce składania ofert: 

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, sekretariat, pok. 102

Data składania ofert: 

wtorek, Wrzesień 24, 2019 - 11:00

Autor opracowania: 

Andrzej Suwała

Data opracowania: 

2019-09-20

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl