Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap II”, CZĘŚĆ 2

Data wyniku: 

2019-12-04 14:00

Wynik opis: 

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 Ustawy pzp ust. 1, pkt 1):,  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

Podlega Ustawie: 

  • Tak

Kadencja: 

  • 2018-2023

Data zamówienia: 

2019-11-15

Przedmiot zamówienia: 

  • Roboty budowlane

Tryb zamówienia: 

  • Przetargi nieograniczone

Powiat: 

myślenicki

Gmina: 

Dobczyce

Miejscowość: 

Dobczyce

Osoba uprawniona do kontaktu : 

- do udzielania informacji w zakresie technicznym:

 Pan Konrad Skiba, pracownik Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, pokój 213 w dniach  od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 tel. 12 372-17-92.

 - do udzielania informacji z zakresu zamówień publicznych:

 Pan Andrzej Suwała, pracownik Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, pokój 216 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00 tel. 12 372-17-86.

Kryteria wyboru ofert: 

  • Kryterium acena -  60 %.
  • Kryterium b gwarancja i rękojmia  – 40 %.

Miejsce składania ofert: 

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, sekretariat, pok. 102

Data składania ofert: 

poniedziałek, Grudzień 2, 2019 - 11:00

Miejsce otwarcia ofert: 

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, sala obrad, parter

Autor opracowania: 

Andrzej Suwała

Data opracowania: 

2019-12-05

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl