Utwardzenie terenu wokół budynku strażnicy OSP - Dziekanowice

Wynik: 

Data wyniku: 

2019-10-02 10:45

Podlega Ustawie: 

  • Nie

Kadencja: 

  • 2018-2023

Data zamówienia: 

2019-09-20

Przedmiot zamówienia: 

  • Roboty budowlane

Powiat: 

myślenicki

Gmina: 

Dobczyce

Miejscowość: 

Dziekanowice

Osoba uprawniona do kontaktu : 

- do udzielania informacji w zakresie technicznym:

Pan Konrad Skiba, pracownik Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, pokój 213 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 tel. 12 372-17-92.

 - do udzielania informacji z zakresu zamówień publicznych:

Pan Andrzej Malarczyk, pracownik Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, pokój 216 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 tel. 12 372-17-13.

 

Kryteria wyboru ofert: 

cena 100%

Specyfikacja zamówienia: 

zmiana terminu realizacji zadania do dnia 29.11.2019r.

Miejsce składania ofert: 

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, sekretariat, pok. 102

Data składania ofert: 

piątek, Wrzesień 27, 2019 - 11:00

Autor opracowania: 

Andrzej Suwała

Data opracowania: 

2019-09-20

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl