Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług pocztowych, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby zam

Wynik: 

Data wyniku: 

2019-12-24 09:30

Podlega Ustawie: 

  • Tak

Kadencja: 

  • 2018-2023

Data zamówienia: 

2019-12-11

Przedmiot zamówienia: 

  • Usługi

Tryb zamówienia: 

  • Przetargi nieograniczone

Powiat: 

myślenicki

Gmina: 

Dobczyce

Miejscowość: 

Dobczyce

Osoba uprawniona do kontaktu : 

- do udzielania informacji w zakresie technicznym:

- Pan Marcin Kęsek , pracownik Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, pokój 002 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 tel. 12 372-17-01.

 - do udzielania informacji z zakresu zamówień publicznych:

 Pan Andrzej Suwała, pracownik Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, pokój 216 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00 tel. 12 372-17-86.

Kryteria wyboru ofert: 

Kryterium acena - 60 %.

Kryterium b liczba zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - 40 %.

Miejsce składania ofert: 

Urząd Gminy i Miasta w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, Rynek 26, Sekretariat Urzędu, pokój nr 102

Data składania ofert: 

czwartek, Grudzień 19, 2019 - 10:00

Miejsce otwarcia ofert: 

Urząd Gminy i Miasta w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, Rynek 26, sala obrad

Autor opracowania: 

Andrzej Suwała

Data opracowania: 

2019-12-11

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl