Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 - część V: Dostawa wyposażenia

Wynik: 

Data wyniku: 

2018-01-23 11:00

Podlega Ustawie: 

  • Tak

Kadencja: 

  • 2014-2018

Data zamówienia: 

2017-12-22

Przedmiot zamówienia: 

  • Roboty budowlane

Tryb zamówienia: 

  • Przetargi nieograniczone

Powiat: 

myślenicki

Gmina: 

Dobczyce

Miejscowość: 

Dobczyce

Osoba uprawniona do kontaktu : 

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

- do udzielania informacji w zakresie technicznym:

Pan Leszek Piwowarczyk, pracownik Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, pokój 213 w dniach  od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 tel. 12 372-17-87.

- do udzielania informacji z zakresu zamówień publicznych:

 Pan Andrzej Suwała, pracownik Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, pokój 216 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00 tel. 12 372-17-86.

Kryteria wyboru ofert: 

Lp.

Nazwa kryterium

Znaczenie kryterium (w %)

1.

Cena

60

2.

Gwarancja jakości i rękojmia (dla części: 1; 2; 3; 4; 5.2)

40

2.

Gwarancja jakości (dla części 5.1)

40

Miejsce składania ofert: 

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26, Sekretariat Urzędu w pokoju nr 102

Data składania ofert: 

poniedziałek, Styczeń 15, 2018 - 11:00

Miejsce otwarcia ofert: 

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26, sala obrad

Autor opracowania: 

Andrzej Suwała

Data opracowania: 

2017-12-22

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl