Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 540113K Winiary - Rudnik w km 0+014,00 - 1+971,60 w miejscowości Rudnik, Gmina Dobczyce” w branżach: drogowej i elektrycznej .

Wynik: 

Data wyniku: 

2019-11-22 12:00

Podlega Ustawie: 

  • Nie

Kadencja: 

  • 2018-2023

Data zamówienia: 

2019-11-14

Przedmiot zamówienia: 

  • Usługi

Powiat: 

myślenicki

Gmina: 

Dobczyce

Miejscowość: 

Rudnik

Osoba uprawniona do kontaktu : 

Pracownikami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- do udzielania informacji w zakresie technicznym:

Pan Konrad Skiba, pracownik Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, pokój 213 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 tel. 12 372-17-92.

 - do udzielania informacji z zakresu zamówień publicznych:

Pan Andrzej Malarczyk, pracownik Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, pokój 216 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00 tel. 12 372-17-13.

Kryteria wyboru ofert: 

Cena - 100 %

Miejsce składania ofert: 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, Rynek 26, Sekretariat Urzędu pokój nr 102.

Data składania ofert: 

środa, Listopad 20, 2019 - 11:00

Autor opracowania: 

Andrzej Malarczyk

Data opracowania: 

2019-11-14

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl