Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Prace budowlane w budynku dawnej szkoły podstawowej przy ul. Jagiellońskiej 2 w Dobczycach celem utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowany w r

Wynik: 

Data wyniku: 

2019-12-03 14:15

Podlega Ustawie: 

  • Nie

Kadencja: 

  • 2018-2023

Data zamówienia: 

2019-11-27

Przedmiot zamówienia: 

  • Usługi

Powiat: 

myślenicki

Gmina: 

Dobczyce

Miejscowość: 

Dobczyce

Osoba uprawniona do kontaktu : 

Pan Konrad Skiba, pracownik Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, pokój 213 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 tel. 12 372-17-92.

 - do udzielania informacji z zakresu zamówień publicznych:

Pan Andrzej Suwała, pracownik Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, pokój 216 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00 tel. 12 372-17-86.

Kryteria wyboru ofert: 

cena 100%

Miejsce składania ofert: 

Urząd Gminy i Miasta w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, Rynek 26, Sekretariat Urzędu, pokój nr 102

Data składania ofert: 

piątek, Listopad 29, 2019 - 11:00

Autor opracowania: 

Andrzej Suwała

Data opracowania: 

2019-11-27

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl