Opracowanie zmian części tekstowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 14 – tu miejscowości gminy Dobczyce

Wynik: 

Data wyniku: 

2020-02-13 10:30

Podlega Ustawie: 

  • Nie

Kadencja: 

  • 2018-2023

Data zamówienia: 

2020-01-21

Przedmiot zamówienia: 

  • Usługi

Powiat: 

myślenicki

Gmina: 

Dobczyce

Miejscowość: 

Gmina Dobczyce

Osoba uprawniona do kontaktu : 

- do udzielania informacji w zakresie technicznym:

Pani Agnieszka Łukawska, pracownik Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, pokój 207, tel. 12 37 21 766, e-mail alukawska@dobczyce.pl, lub w przypadku jej nieobecności: Kierownik Referatu Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska Monika Grochal pok. 212, tel. 12 3721767, e-mail mgrochal@dobczyce.pl -  w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.: w poniedziałki 730 – 1700, od wtorku do czwartku 730 - 1530,  piątki: 730 - 1400,

 - do udzielania informacji z zakresu zamówień publicznych: ,

Pan Andrzej Suwała, pracownik Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, pokój 216, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu,  tj.: w poniedziałki 730 – 1700, od wtorku do czwartku 730 - 1530,  piątki: 730 - 1400,  tel. 12 372 17 86.

Kryteria wyboru ofert: 

cena 100%

Miejsce składania ofert: 

Urząd Gminy i Miasta w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, Rynek 26, Sekretariat Urzędu, pokój nr 102

Data składania ofert: 

piątek, luty 7, 2020 - 12:00

Autor opracowania: 

Andrzej Suwała

Data opracowania: 

2020-01-21

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl