opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Dobczyce, gmina Dobczyce, na odcinku ul. Stadnicka – ul. Skrzynecka”

Wynik: 

Data wyniku: 

2020-01-28 10:15

Podlega Ustawie: 

  • Nie

Kadencja: 

  • 2018-2023

Data zamówienia: 

2020-01-17

Przedmiot zamówienia: 

  • Usługi

Powiat: 

myślenicki

Gmina: 

Dobczyce

Miejscowość: 

Dobczyce

Osoba uprawniona do kontaktu : 

- do udzielania informacji w zakresie technicznym jest:

Pan Konrad Skiba, pracownik Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, pokój 213 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 tel. 12 372-17-92.

- do udzielania informacji z zakresu zamówienia jest:

Pan Andrzej Suwała, pracownik Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, pokój 216 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 tel. 12 372-17-86.

.

Kryteria wyboru ofert: 

cena 100%

Miejsce składania ofert: 

Urząd Gminy i Miasta w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, Rynek 26, Sekretariat Urzędu, pokój nr 102

Data składania ofert: 

piątek, Styczeń 24, 2020 - 11:00

Autor opracowania: 

Andrzej Suwała

Data opracowania: 

2020-01-17

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl