dostawa Wyposażenia w ramach zadania pn. „Prace budowlane w budynku dawnej szkoły podstawowej przy ul. Jagiellońskiej 2 w Dobczycach celem utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowany w ramach programu „Za

Data wyniku: 

2019-12-12 11:00

Wynik opis: 

postępowanie zostaje unieważnione

z powodu braku ofert nie podlegających odrzuceniu

Podlega Ustawie: 

  • Nie

Kadencja: 

  • 2018-2023

Data zamówienia: 

2019-12-06

Przedmiot zamówienia: 

  • Dostawa

Powiat: 

myślenicki

Gmina: 

Dobczyce

Miejscowość: 

Dobczyce

Osoba uprawniona do kontaktu : 

- do udzielania informacji w zakresie technicznym jest:

Konrad Skiba, pracownik Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, pokój 213 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 tel. 12 372-17-92.

- do udzielania informacji z zakresu zamówienia jest:

Pan Andrzej Suwała, pracownik Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, pokój 216 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 tel. 12 372-17-86.

Ogłoszenie o zamówieniu: 

Oferty należy składać do dnia do dnia 11 grudnia 2019r. do godz. 15:00

na opakowaniu oferty powinno być: NIE OTWIERAĆ PRZED 11.12.2019 GODZINA 15:00

Kryteria wyboru ofert: 

cena 100%

Miejsce składania ofert: 

Urząd Gminy i Miasta w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, Rynek 26, Sekretariat Urzędu, pokój nr 102

Data składania ofert: 

środa, Grudzień 11, 2019 - 15:00

Autor opracowania: 

Andrzej Suwała

Data opracowania: 

2019-12-06

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl