Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Ogłoszenia różne

Tytuł Data
Ogłoszenie o przeznaczeniu do wynajmu w trybie bezprzetargowym na czas określony do dnia 01.08.2018 roku lokal użytkowy o powierzchni 29,84 m2 w budynku stanowiącym mienie komunalne zlokalizowanym w Dobczycach przy Rynek 16 – Ośrodek Zdrowia 2016-06-09
Ogłoszenie o przeznaczeniu do wynajmu w trybie przetargowym na czas nieokreślony lokalu użytkowego o powierzchni 46,60 m2, znajdującego się w budynku zlokalizowanym w Dobczycach przy ul. Rynek 21 2016-05-20
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015 r. 2016-05-02
Przeznaczam do wynajmu w trybie bezprzetargowym na okres do dnia 31.07.2017r. lokal użytkowy o powierzchni 41,61 m2 położonego w budynku stanowiącym mienie komunalne, zlokalizowanego w Dobczycach przy ul. Górskiej 31. 2016-04-26
Informacja o rozliczeniu dotacji z ustawy o sporcie za 2015 r. 2016-03-01
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH 2015-11-10
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów na terenie Miasta Dobczyce 2015-07-09
Przeznaczam do wynajmu w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony od dnia 01.07.2015r. lokal mieszkalny o powierzchni 81,16 m2 znajdujący się w budynku w Dobczycach przy ul. Górskiej 31, stanowiącym mienie komunalne. 2015-05-26
Przeznaczam do wynajmu w trybie bezprzetargowym na czas określony do dnia 31 sierpnia 2020 roku lokal użytkowy o powierzchni 375,83 m2 na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 2015-05-26
Przeznaczam do wynajmu w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony od dnia 01.06.2015r. lokal użytkowy o powierzchni 30,45 m2 znajdujący się w budynku stanowiącym mienie komunalne zlokalizowanym w Kędzierzynce 119 2015-04-27
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem na czas nieokreślony lokalu użytkowego, zlokalizowanego w Dobczycach w budynku przy ul. Rynek 21 2015-02-25
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem na czas nieokreślony lokalu użytkowego, zlokalizowanego w Dobczycach w budynku przy ul. Rynek 16 – Ośrodek Zdrowia 2014-12-16
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH 2014-11-14
Przeznaczam do wynajmu w trybie przetargowym na czas nieokreślony lokal użytkowy o powierzchni 30,71 m2 znajdujący się w budynku stanowiącym mienie komunalne zlokalizowanym w Dobczycach przy Rynek 16 – Ośrodek Zdrowia 2014-11-03
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem na czas nieokreślony lokalu użytkowego, zlokalizowanego w Dobczycach w budynku przy ul. Rynek 21 2014-11-03
Przeznaczam do wynajmu w trybie przetargowym na czas nieokreślony lokal użytkowy o powierzchni 41,40 m2 znajdujący się w budynku stanowiącym mienie komunalne zlokalizowanym w Dobczycach przy ul. Rynek 21, 2014-09-19
Przeznaczam do wynajmu w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony lokal użytkowy o powierzchni 83,02 m2 znajdujący się w budynku stanowiącym mienie komunalne zlokalizowanym w Budynku Szkoły Podstawowej w Kornatce, Kornatka 105. 2014-08-22
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych 2014-07-11
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem na czas nieokreślony lokalu użytkowego, zlokalizowanego w Dobczycach w budynku przy ul. Rynek 22A 2014-07-09
Przeznaczam do wynajmu w trybie przetargowym na czas nieokreślony lokal użytkowy o powierzchni 40,95 m2 znajdujący się w budynku stanowiącym mienie komunalne zlokalizowanym w Dobczycach przy Rynek 22A 2014-06-05

Strony