Ogłoszenia różne

Tytuł Data
Przeznaczam do wynajmu w trybie bezprzetargowym na okres do dnia 31.12.2017r. lokal użytkowy o powierzchni 41,61 m2 zlokalizowany w Dobczycach przy ul. Górskiej 31 2017-07-28
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem na czas nieokreślony lokalu użytkowego, zlokalizowanego w Dobczycach w budynku przy ul. Rynek 21 2017-07-24
Przeznaczam do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomość wraz z zabudowaniami na rzecz Klubu Sportowego „RABA” do prowadzenia działalności statutowej 2017-07-13
Przeznaczam do wynajmu w trybie bezprzetargowym lokal komunalny o powierzchni 37 m2 zlokalizowanym w Dobczycach przy ul. Kilińskiego 19 2017-07-13
Przeznaczam do wynajmu w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony od dnia 01.08.2017r. do dnia 31 08. 2018r. lokal socjalny o powierzchni 30,56 m2 znajdujący się w budynku stanowiącym mienie komunalne zlokalizowanym w Dobczycach przy ul. Mostowej 2 2017-06-21
Informacja o rozliczeniu dotacji z ustawy o sporcie. 2017-06-05
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w roku 2016 ulg, odroczeń, umorzeń itp. 2017-05-23
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem na czas nieokreślony lokalu użytkowego w budynku przy ul. Rynek 21 w Dobczycach 2017-05-23
Zarządzenie Nr 57/2017 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku zlokalizowanym na nieruchomości położonej w Dobczycach 2017-03-29
Ogłoszenie dotyczące oświaty 2017-03-24
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem na czas nieokreślony lokalu użytkowego w budynku przy ul. Rynek 21 w Dobczycach 2017-03-16
Przeznaczam do wynajmu w trybie przetargowym na czas nieokreślony lokal użytkowy o powierzchni 53,50 m2, zlokalizowany w Dobczycach przy ul. Rynek 21. 2017-02-27
Informacja o przeznaczeniu do wynajmu w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony od dnia 01.03.2017 r. lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Kędzierzynce, z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe dla Pana Mariusza Piwowarczyka 2017-01-16
Konsultacje sprawie ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 2017-01-02
Ogłoszenie o przeznaczeniu do wynajmu w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony lokalu użytkowego w budynku stanowiącego własność Gminy Dobczyce zlokalizowanego w Dobczycach – Ośrodek Zdrowia przy ul. Rynek 16 2016-12-02
Ogłoszenie o przeznaczeniu do wynajmu w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony lokalu użytkowego w budynku stanowiącego własność Gminy Dobczyce zlokalizowanego w Dobczycach – Ośrodek Zdrowia przy ul. Rynek 16 2016-09-12
Zarządzenie nr 5/2016 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2016-08-10
SKANSENOVA - wybrano Wykonawcę na przygotowanie dokumentacji 2016-07-25
Przeznaczam do wynajmu w trybie przetargowym na czas nieokreślony lokal użytkowy, zlokalizowany w Dobczycach przy ul. Kościuszki 12 2016-07-18
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych dot. obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji 2016-07-05

Strony