Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Ogłoszenia różne

Tytuł Data
Nabór na stanowisko terapeuty zajęciowego realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka z Zespołem Retta 2018-11-14
Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej w miejscowości Kornatka oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów 2018-09-04
Ustalenie wspólnoty gruntowej w miejscowości Kornatka 2018-07-09
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w roku 2017 ulg, odroczeń, umorzeń itp. 2018-05-29
Przeznaczenie do wynajmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Podgórskiej 3 2018-05-24
Przeznaczenie do wynajmu lokalu użytkowego w miejscowości Brzączowice 11 2018-05-21
Ogłoszenie dotyczące działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego 2018-05-18
Informacja o rozliczeniu dotacji z ustawy o sporcie za 2017 r. 2018-04-30
Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 2018-03-06
Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego 2018-03-05
Przeznaczam do wynajmu w trybie bezprzetargowym na okres do dnia 30.06.2018 r. lokal użytkowy o powierzchni 41,61 m2 zlokalizowany w Dobczycach przy ul. Górskiej 31 2018-02-01
Ustalenie wspólnoty gruntowej w miejscowości Kornatka 2018-01-19
Ustalenie wspólnoty gruntowej w miejscowości Kornatka 2018-01-19
Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia dotacji na dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Dobczyce 2018-01-19
Ogłoszenie starosty myślenickiego w sprawie wspólnoty gruntowej w miejscowości w Kornatce 2018-01-15
Ogłoszenie starosty myślenickiego w sprawie wspólnoty gruntowej w miejscowości w Kornatce 2018-01-15
Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatów: myślenickiego i wielickiego 2018-01-11
Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego 2017-12-21
Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia inwestycji przebudowy drogi gminnej Winiary – Rudnik 2017-12-20
Ogłoszenie starosty myślenickiego w sprawie wspólnoty gruntowej w miejscowości w Kornatce 2017-09-06

Strony