Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

Nazwasortuj malejąco Data
"Budowa zbiorników wody czystej 'Dobczyce" z komorą zasuw i pompownią wody - zadanie 1." 2017-05-17
1/2012 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2012-05-10
10/2012 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 2012-09-26
10/2013 – Karta informacyjna - Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – miasto Dobczyce 2013-04-02
11/2012 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia 2012-09-26
11/2013 - Karta informacyjna - Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce – miasto Dobczyce 2013-06-06
12/2012 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 2012-09-26
12/2013 – Karta informacyjna - Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – miasto Dobczyce. 2013-06-06
13/2012 Postanowienie uzupełniające decyzję Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce dnia 24.09.2012 r. znak:GPS.6220.4.2011.V 2012-10-15
13/2013 – Karta informacyjna - Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – miasto Dobczyce 2013-06-06
14/2012 Postanowienie uzupełniające i prostujace oczywistą omyłkę w decyzji o śrorodiwskowych uwarunkowaniach Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 14.02.2012 r. znak:GPS.6220.3.2011.V 2012-11-22
2/2012 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2012-05-25
2/2013 - Karta informacyjna - Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce – sołectwo Brzezowa w zakresie obejmującym działki ewidencyjne nr 261/3, 262, 263, 264, 265/1. 2013-03-06
3/2012 Wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizacę przedsięwzięcia 2012-07-19
3/2013 - Karta informacyjna - Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce – sołectwo Nowa Wieś, w zakresie obejmującym działki ewidencyjne nr 108/1, 109/2, 109/3. 2013-03-06
4/2012 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uawrunkowaniach 2012-08-08
4/2013 - Karta informacyjna - Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – sołectwo Brzezowa, dla obszaru o powierzchni 1,6 ha obejmującego działki ewidencyjne nr 261/4, 261/5, 262, 263, 264 i 265/1. 2013-03-06
5/2012 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2012-08-08
5/2013 - Karta informacyjna - Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i gminy Dobczyce – sołectwo Nowa Wieś, dla obszaru o powierzchni 0,23 ha, obejmującego działki ewidencyjne nr 108/1, 109/2 i 109/3. 2013-03-06
6/2012 Postaanowienie o zawieszeniu postępowania 2012-08-17

Strony