Otwarte konkursy ofert

Nazwa konkursu/oferty Data
Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie profilaktyki uzależnień oraz tworzenia alternatyw dla spędzania wolnego czasu wobec zagrożeń uzależnień. 2013-05-29
Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zaprasza do składania ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie profilaktyki uzależnień oraz tworzenia alternatyw dla spędzania wolnego czasu wobec zagrożeń uzależnień 2013-04-25
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury i tradycji w 2013 r. 2013-03-19
Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury i tradycji 2013-02-20
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. 2013-02-06
Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2013 r. 2013-01-24
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2013-01-10
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2013-01-07
Ogłaszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2013 r. 2012-12-11
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2012-12-11
Oferta UKS Płomień Brzączowice 2012-10-17
Oferta UKS Płomień Brzączowice 2012-10-05
Oferta OSP Dziekanowice na zadanie pn. "Organizacja czasu wolnego dla młodzieży w ramach programu profilaktyki uzależnień" 2012-09-26
Oferta LKS "DZIECANOVIA" 2012-08-14
Oferta KS "FENIKS" Dobczyce 2012-08-14
Oferta Urzędu Gminy i MIasta Dobczyce na „Wspieranie osób w podeszłym wieku poprzez integrację z młodzieżą i dziećmi w ramach ośrodka wsparcia – klubu samopomocy na terenie Gminy i Miasta Dobczyce” 2012-08-06
Oferta Stowarzyszenie Integracji Rodziny WIĘŹ 2012-07-20
Oferta KS Raba 2012-06-28
Oferta Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Dobczycach - "Wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z elementami profilaktyki uzależnień" 2012-06-14
Oferta ZHP Chorągiew Krakowska Hufiec Myślenice 2012-06-05

Strony