Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Otwarte konkursy ofert

Nazwa konkursu/oferty Datasortuj malejąco
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury i tradycji, turystyki oraz z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2016 r. 2016-03-14
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - regranting w 2016 r. 2016-03-17
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r. 2016-03-18
Wyniki konkursu - regranting w 2016 r. 2016-04-15
Oferta z zakresu profilaktyki uzależnień w gminie Dobczyce 2016-04-19
Oferta z zakresu profilaktyki uzależnień w Gminie Dobczyce 2016-05-02
Otwarty Konkurs Ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie "Prowadzenia świetlicy wiejskiej w gminie Dobczyce" 2016-06-09
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie "Prowadzenia świetlicy wiejskiej w gminie Dobczyce" 2016-07-11
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywnej integracji 2016-07-20
Oferta "Ochrona pszczoły miodnej na terenie Gminy i Miasta Dobczyce" 2016-07-22
Oferta z zakresu profilaktyki uzależnień w Gminie Dobczyce 2016-08-05
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie realizacji zadania z zakresu aktywnej integracji dla uczestników projektu „Aktywni i potrzebni – Razem" 2016-08-26
OFERTA STOWARZYSZENIA KAT DOBCZYCE 2016-09-12
OFERTA STOWARZYSZENIA POLSKICH MUZYKÓW KAMERALISTÓW 2016-09-22
Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie realizacji zadania z zakresu aktywnej integracji dla uczestników projektu „Aktywni i potrzebni – Razem" 2016-09-29
Oferta "Od zapomnienia ocalamy - używki wyrzucamy" 2016-11-10
OFERTA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWEJ WSI 2016-11-14
Otwarty konkurs ofert - dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREWu 2016-12-01
Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2017 r. 2016-12-27
Otwarty konkurs ofert - dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREWu oraz wynik konkursu 2017-01-05

Strony