Otwarte konkursy ofert

Nazwa konkursu/oferty Data
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych 2015-04-07
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r. 2015-03-17
Wyniki otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury i tradycji na 2015 rok 2015-03-12
Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych w 2015 r. 2015-03-04
Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r. 2015-02-10
Otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury i tradycji w 2015r. 2015-02-10
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2015 r. 2014-12-30
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2015 r. 2014-12-30
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. 2014-11-21
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2015 r. 2014-11-21
Oferta Klubu Sportowego RABA Dobczyce 2014-11-17
Oferta Ludowego Klubu Sportowego "ROKITA" 2014-08-14
Oferta Ludowego Klubu Sportowego "Dziekanovia" 2014-07-11
Oferta HUFCA ZHP MYŚLENICE - WAKACJE 2014 2014-07-09
Ogłoszenie o zadaniach z zakresu profilaktyki uzależnień w gminie Dobczyce - pożytek publiczny 2014-06-02
Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury i tradycji w 2014 roku 2014-04-03
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych 2014-04-01
Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury i tradycji 2014 2014-02-28
Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. 2013-12-24
Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2014 r. 2013-12-24

Strony