Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Otwarte konkursy ofert

Nazwa konkursu/oferty Data
Wyniki konkursu - regranting w 2016 r. 2016-04-15
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r. 2016-03-18
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - regranting w 2016 r. 2016-03-17
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury i tradycji, turystyki oraz z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2016 r. 2016-03-14
Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r. 2016-02-10
Otwarty Konkurs Ofert na zadania w dziedzinie kultury i tradycji, turystyki oraz z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 2016-02-03
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2016 r. - dowóz dzieci niepełnosprawnych 2015-12-29
Otwarty konkurs ofert w dziedzinie edukacji, oświaty i wychowania - dowóz dzieci niepełnosprawnych 2015-11-25
Wniosek: Udział ZPiT Dobczyce w Międzynarodowym Festiwalu Folklorytycznym w Hiszpanii 2015-08-03
Wniosek "Ochrona pszczoły miodnej na terenie Gminy i Miasta Dobczyce" 2015-06-29
Oferta "Zajęcia sportowe połączone z profilaktyką uzależnień" 2015-06-19
Oferta Parafii Rzymsko-Katolickiej w Dobczycach z zakresu profilaktyki uzależnień 2015-05-19
Oferta z zakresu profilaktyki uzależnień w gminie Dobczyce 2015-05-18
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych 2015-04-07
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r. 2015-03-17
Wyniki otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury i tradycji na 2015 rok 2015-03-12
Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych w 2015 r. 2015-03-04
Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r. 2015-02-10
Otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury i tradycji w 2015r. 2015-02-10
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2015 r. 2014-12-30

Strony