Otwarte konkursy ofert

Nazwa konkursu/oferty Data
Oferta z zakresu profilaktyki uzależnień w Gminie Dobczyce 2016-08-05
Oferta "Ochrona pszczoły miodnej na terenie Gminy i Miasta Dobczyce" 2016-07-22
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywnej integracji 2016-07-20
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie "Prowadzenia świetlicy wiejskiej w gminie Dobczyce" 2016-07-11
Otwarty Konkurs Ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie "Prowadzenia świetlicy wiejskiej w gminie Dobczyce" 2016-06-09
Oferta z zakresu profilaktyki uzależnień w Gminie Dobczyce 2016-05-02
Oferta z zakresu profilaktyki uzależnień w gminie Dobczyce 2016-04-19
Wyniki konkursu - regranting w 2016 r. 2016-04-15
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r. 2016-03-18
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - regranting w 2016 r. 2016-03-17
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury i tradycji, turystyki oraz z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2016 r. 2016-03-14
Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r. 2016-02-10
Otwarty Konkurs Ofert na zadania w dziedzinie kultury i tradycji, turystyki oraz z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 2016-02-03
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2016 r. - dowóz dzieci niepełnosprawnych 2015-12-29
Otwarty konkurs ofert w dziedzinie edukacji, oświaty i wychowania - dowóz dzieci niepełnosprawnych 2015-11-25
Wniosek: Udział ZPiT Dobczyce w Międzynarodowym Festiwalu Folklorytycznym w Hiszpanii 2015-08-03
Wniosek "Ochrona pszczoły miodnej na terenie Gminy i Miasta Dobczyce" 2015-06-29
Oferta "Zajęcia sportowe połączone z profilaktyką uzależnień" 2015-06-19
Oferta Parafii Rzymsko-Katolickiej w Dobczycach z zakresu profilaktyki uzależnień 2015-05-19
Oferta z zakresu profilaktyki uzależnień w gminie Dobczyce 2015-05-18

Strony