Otwarte konkursy ofert

Nazwa konkursu/oferty Data
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania zadań z zakresu kultury i tradycji, turystyki oraz z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 r. 2018-03-21
Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej oraz kultury i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 2018-02-05
Wynik otwartego konkursu ofert na dowóz dzieci do OREWu 2017-12-28
Otwarty konkurs ofert - dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREWu 2017-12-06
Oferta "Ochrona pszczoły miodnej na terenie Gminy i Miasta Dobczyce" 2017-08-25
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Dobczyce wraz z udzieleniem dotacji na wsparcie realizacji zadania z zakresu aktywnej integracji dla 12 uczestników projektu „Aktywni i potrzebni – Razem” 2017-06-09
Wyniki otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu 2017-04-06
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej oraz kultury i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 2017-03-24
Konkurs ofert na operatora mikrodotacji w ramach regrantingu na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu 2017-03-09
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej oraz kultury i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 2017-02-06
Wynik otwartego konkursu ofert - dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREWu oraz wynik konkursu 2017-02-01
Otwarty konkurs ofert - dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREWu oraz wynik konkursu 2017-01-05
Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2017 r. 2016-12-27
Otwarty konkurs ofert - dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREWu 2016-12-01
OFERTA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWEJ WSI 2016-11-14
Oferta "Od zapomnienia ocalamy - używki wyrzucamy" 2016-11-10
Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie realizacji zadania z zakresu aktywnej integracji dla uczestników projektu „Aktywni i potrzebni – Razem" 2016-09-29
OFERTA STOWARZYSZENIA POLSKICH MUZYKÓW KAMERALISTÓW 2016-09-22
OFERTA STOWARZYSZENIA KAT DOBCZYCE 2016-09-12
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie realizacji zadania z zakresu aktywnej integracji dla uczestników projektu „Aktywni i potrzebni – Razem" 2016-08-26

Strony