Interpelacje Radnych

Datasortuj rosnąco Temat interpelacji
2020-10-06 Interpelacja_Pan Roman Wątorek Radny Rady Miejskiej - działka gminna
2020-10-02 Interpelacja_Pani Ewa Kołacz Radna Rady Miejskiej - oświetlenie uliczne
2020-08-28 Interpelacja_Pani Marta Zając Radna Rady Miejskiej - dowóz dzieci do szkół
2020-08-24 Interpelacja_Pan Roman Wątorek Radny Rady Miejskiej - organizacja parkingu
2020-08-24 Interpelacja_Pani Jolanta Ziemba Radna Rady Miejskiej - regulacja drogi
2020-08-24 Interpelacja_Pani Jolanta Ziemba Radna Rady Miejskiej - Ścieżka Niezapominajka
2020-08-24 Interpelacja_Pani Jolanta Ziemba Radna Rady Miejskiej - sieć wodociągowa
2020-08-07 Interpelacja_Pani Marta Zając Radna Rady Miejskiej - zamieszczanie reklam
2020-07-27 Interpelacja_Pani Marta Zając Radna Rady Miejskiej - "Odkrywam Małopolskę"
2020-07-21 Interpelacja_Pani Ewa Kołacz Radna Rady Miejskiej - droga Brzączowice- Górki
2020-06-26 Interpelacja_Pan Marek Kaczor Radny Rady Miejskiej - poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu
2020-06-26 Interpelacja_Pan Marek Kaczor Radny Rady Miejskiej - poprawa bezpieczeństwa wyjazdu z ul. K.Jadwigi
2020-06-26 Interpelacja_Pan Marek Kaczor Radny Rady Miejskiej - montaż lustra
2020-06-26 Interpelacja_Pan Marek Kaczor Radny Rady Miejskiej - most na drodze DW925
2020-06-26 Interpelacja_Pan Marek Kaczor Radny Rady Miejskiej - oświetlenie przejścia dla pieszych
2020-06-26 Interpelacja_Pan Marek Kaczor Radny Rady Miejskiej - oświetlenie przejścia dla pieszych
2020-05-15 Interpelacja_Pani Marta Zając Radna Rady Miejskiej - PSZOK
2020-05-15 Interpelacja_Pani Marta Zając Radna Rady Miejskiej - droga
2020-02-25 Interpelacja_Pan Roman Wątorek Radny Rady Miejskiej - droga wewnętrzna
2019-12-30 Interpelacja_Pani Marta Zając Radna Rady Miejskiej - transport publiczny.

Strony