Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Zabezpieczmy wodomierze na zimę!

W związku z nadchodzącymi mrozami Urząd Gminy i Miasta w Dobczycach przypomina odbiorcom wody o konieczności: 

  • odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych (w tym wodomierzy) przed zamarznięciem w taki sposób, aby było możliwe dokonywanie odczytów wodomierzy,
  • odwodnienia i oczyszczenia studzienek wodomierzowych oraz zaizolowania ich pokryw,
  • zabezpieczenia przed mrozem punktów czerpalnych zlokalizowanych na zewnątrz posesji.

Niewykonanie wymienionych prac i zabezpieczeń może być przyczyną poważnych awarii (na przykład rozmrożenia wodomierza, zalania) i strat, których koszty obciążą odbiorców usług.

Dodaj do: