Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Komunikat państwowego powiatowego inspektora sanitarnego

Komunikat dotyczący jakości wody z wodociągu publicznego Dziekanowice (hydrant w Rudniku), z którego korzystają budynki mieszkalne z dnia 26 listopada 2019

Szanowni Państwo,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myślenicach informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego Dziekanowice w miejscowości Rudnik, że po dokonaniu analizy wyników badania próbek wody pobranych do badania w dniu 5.11.2019 r., sprawozdania z badań nr:  LZW/1490/W/N/19 – Rudnik 106, nr: LZW/1489/W/N/19 – Rudnik 104, LZW/1491/W/N/19 – Rudnik hydrant z dnia 25.11.2019 r., oraz po dokonaniu analizy wyników badanie próbek wody
pobranych do badania w dniu 20.11.2019 r., LZW/1588/W/N/19 – Rudnik 106, nr: LZW/1587/W/N/19 – Rudnik 104, LZW/1586/W/N/19 – Rudnik hydrant z dnia 25.11.2019 r., że jakość wody w zakresie badanych parametrów tj:
- mętność – 0,80; 0,91; 0,95 NTU
- żelazo ogólne – 64; 84; 43 µg/l
- ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C – nie wykryto

- odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody  przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myślenicach  w dniu 26.11.2019 r. decyzją nr: 36/2019 stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.