Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Komunikat państwowego powiatowego inspektora sanitarnego

Komunikat dotyczący jakości wody z wodociągu publicznego Dziekanowice (hydrant w Rudniku), z którego korzystają budynki mieszkalne

Szanowni Państwo,
Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Myślenicach informuje odbiorców wodociągu publicznego Dziekanowice — hydrant w Rudniku (budynek mieszkalny Rudnik 104 i 106), że w dniu 22 lipca 2019 r. wydał na podstawie cząstkowych sprawozdań z badań próbek wody (nr LZW/918/W/N/2019) z dnia 19 lipca 2019 r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczące przedmiotowego wodociągu.
Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 22.07.2019 r. w wyznaczonym punkcie zgodności (punkt poboru: hydrant w miejscowości Rudnik) wykazały następujące przekroczenia parametru fizykochemicznego:

  • przekroczenie dopuszczalnej wartości dla mętności — 3,9±0,2 NTU,
  • przekroczenie dopuszczalnej wartości dla żelaza — 343±25 µg/I.

Z uwagi na powyższe konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

  • woda może być stosowana do przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców, warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt — wymaga przegotowania,
  • woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (mycia podłóg i spłukiwania toalet),
  • wodę należy gotować przez 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie należytej jakości dostarczanej wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Powyższe zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.