Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Kanalizacja sanitarna to nie śmietnik !

Kanalizacja sanitarna to nie śmietnik !

Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji prowadzi do poważnych problemów eksploatacyjnych w sieciach, przepompowniach i oczyszczalni ścieków.

Z doświadczenia w eksploatacji oczyszczalni ścieków wynika, iż rzeczą nagminną jest wprowadzanie do kanalizacji podpasek, szmat, toreb foliowych, popiołu – materiały te są przyczyną powstawania niedrożności kanałów i zwiększenia zużycia/awaryjności pompowni ścieków. Usuwanie awarii spowodowanych takim postępowaniem zwiększa koszty użytkowania.

Zasady korzystania z kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja jest tak zaprojektowana, by przyjmować ścieki z naszych domów, nieczystości sanitarne i papier toaletowy. Śmieci wrzucone do toalety mogą zapychać nie tylko ubikację, ale również wewnętrzną kanalizację budynku, co może doprowadzić do cofnięcia ścieków, zalania budynku i stać się przyczyną poważnej awarii. To zaś powoduje duże straty materialne. Najczęstszą przyczyną powstania zatorów w sieci kanalizacyjnej są błędy w użytkowaniu i niedbałość o wewnętrzną instalację kanalizacyjną.

Nawet najlepiej zaprojektowana i wykonana instalacja może się zapchać, jeśli nie będziemy z niej właściwie korzystać.

1. Czego nie wolno wrzucać do kanalizacji sanitarnej:

 • Środków higieny osobistej takich jak np.: waciki, podpaski, tampony, chusteczki nawilżone, wata, pieluchy, ręczniki papierowe, patyczki do uszu, itp.
 • Rajstop, szmat, bandaży, materiałów opatrunkowych, itp. – z zawartością włókien naturalnych i syntetycznych, które nie rozpuszczają się w wodzie, zbijają się w rurach w zwartą masę.
 • Kości, odpadów kuchennych, tłuszczów i lejów, które pod wpływem zimnej wody tężeją w rurach i zmniejszają ich średnicę, jak również łączą się z innymi śmieciami tworząc nieprzepuszczalną bryłę. Resztki jedzenia przyciągają gryzonie (myszy i szczury), które osiedlają się w kanalizacji i mogą być nosicielami groźnych chorób.
 • Lekarstw, igieł, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używaneśrodki czystości. Zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni ścieków.
 • Materiałów budowlanych tj. np.: zaprawy cementowe, gruz, kamienie, piach, gips, kleje, lakiery, żywice, itp., które opadają na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte i trudne do usunięcia zatory.
 • Części stałych nie rozpuszczalnych w wodzie np.: rękawice gumowe, włosy, torebki foliowe, korki, butelki, zabawki, itp.

2. Jak powinna wyglądać kanalizacja sanitarna (instalacja wewnętrzna) w domu:

Docierają do nas sygnały iż często po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej w mieszkaniu pojawiają się zapachy pochodzące z kanalizacji. Przyczyną tego są różnego rodzaju nieprawidłowości w domowej kanalizacji sanitarnej.

Celem zapobieżenia zapachom i wyziewom z kanalizacji należy przestrzegać następujących zasad:

 • pion kanalizacyjny powinien być zaopatrzony w rurę wywiewną wyprowadzoną 0,5 do 1,0 m powyżej połaci dachowej. Pion to część kanalizacji wewnętrznej budynku, którą ścieki odprowadzane z umywalek, zlewozmywaków, pryszniców i wanien i spływają z poszczególnych kondygnacji budynków do poziomu odpływu na zewnątrz budynku.
 • średnica pionu jest stała na całej wysokości i równa co najmniej największej średnicy podejścia do pionu. Najczęściej stosuje się średnice 100 mm lub 70 mm
 • każde urządzenie sanitarne powinno mieć zamknięcie wodne w postaci syfonu.

Jedynym gwarantem braku zapachów i wyziewów z kanalizacji w mieszkaniu jest wykonanie domowej instalacji sanitarnej wg powyższych zasad.

3. Uwaga

W przypadku stwierdzenia, iż przyczyną zatkania kanalizacji lub jej niewłaściwego funkcjonowania jest nieprawidłowa eksploatacja przez danego użytkownika bądź nastąpi odprowadzenie ścieków niedozwolonych (w tym wód deszczowych) Gmina Dobczyce, zmuszona będzie dochodzić swoich roszczeń z tytułu poniesionych kosztów. Kosztami tymi zostaną obciążeni konkretni użytkownicy kanalizacji.

W przypadku awarii zewnętrznych sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych prosimy dzwonić:

 • od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do godz. 1500 na tel. nr (12) 37 21 762, lub
 • całodobowo  na nr tel. (12) 27 11 217, lub tel. kom. 506 481 994