Dyżury doradców rolnych w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce

Pracownicy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Myślenicach zapraszają wszystkich rolników zainteresowanych pomocą przy wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe do Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.
Dyżury doradców rolnych odbywać się będą w Dobczycach w okresie dopłat tj. do 15 maja 2012 r. od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00 w poniedziałek i od 8:00 do 14:00 w pozostałe dni tygodnia.

Zmiana organizacji ruchu na drogach 967 i 964

Firma Mota Engil - wykonawca Obwodnicy Dobczyc, uprzejmie informuje, że w związku z budową ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 967 i 964 w Dobczycach (skrzyżowanie prowadzące do Dziekanowic), od 12 marca 2012 r. wprowadzona zostanie zastępcza organizacja ruchu. Droga 964 zostanie zamknięta i wprowadzony zostanie objazd, natomiast ruch na drodze 967 odbywać się będzie wahadłowo i sterowany będzie sygnalizacją świetlną.  Przewidywany czas trwania zmiany organizacji ruchu to 2 miesiące.

Za utrudnienia przepraszamy.

„Wspomnienia” – wystawa Cecylii Frajtag

Piękne i nasycone barwą obrazy Cecylii Frajtag, zdobią od wczoraj ściany Restauracji „Podzamcze” w Dobczycach. Na wernisażu, na którym licznie zjawili się mieszkańcy Dobczyc, nie kryto, że na tę wystawę czekało wiele osób. „Niełatwo było namówić panią Cecylię na wernisaż, jest ona niezwykle skromną osobą. Cieszę się, że w końcu nam się udało” – powiedział manager restauracji Mateusz Brożyna.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje pozarządowe

Data: 

2012-02-29

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zaprasza do składania ofert na realizację zadań w dziedzinie kultury i tradycji. Szczegółowe informacje znajdą Panstwo w poniższych załącznikach.

Zapraszamy na nową stronę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach

W internecie pojawiła się nowa strona internetowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach. Nowoczesna witryna, którą przygotował Michał Ładyga przy współpracy z pracownikami  biblioteki, spełnia wiele wymagań. Zarejestrowana jest w urzędowym publikatorze:  Biuletynie Informacji Publicznej, umożliwiającym łatwy wgląd wszystkich mieszkańców do ważnych  informacji. Wraz z uruchomieniem nowej strony wdrożyliśmy również nowe formy komunikacji z biblioteką.

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach podziękowania dla Zbigniewa Filiczaka Komendanta Powiatowego Policji w Myślenicach

Na uroczystej Sesji Rady Miejskiej, burmistrz Marcin Pawlak, podziękował odchodzącemu na emeryturę insp. Zbigniewowi Filiczakowi – Komendantowi Powiatowemu Policji w Myślenicach, a wcześniej Komendantowi Komisariatu w Dobczycach, za długoletnią i owocną współpracę podczas jego pracy w policji.

Strony