GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA / GIMNASTYKA SPORTOWA

Rodziców zainteresowanych udziałem dzieci (w wieku 6-16 lat) w zajęciach z gimnastyki sportowej i gimnastyki artystycznej zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w sobotę, 25 stycznia 2014 roku w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach, o godzinie 10:00. O otwarciu grup zadecyduje liczba zainteresowanych. Zajęcia będą odpłatne. Więcej informacji udziela Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach, tel. 12 27-16-757.

Nowe Horyzonty – szkolenia komputerowe dla osób 50+

Instytut Turystyki w Krakowie sp.z o.o. zaprasza na bezpłatne szkolenia komputerowe osoby w wieku 50-64 l., zainteresowane nabyciem umiejętności obsługi komputera lub podwyższeniem kwalifikacji, zamieszkałe na stałe na terenie miast (do 50tys. mieszkańców) i obszarów wiejskich województwa małopolskiego.
Szkolenie przygotuje uczestników do aktywnego poruszania się po świecie e-technologii, nauczy obsługi komputerów i zarządzania plikami. Ponadto pomoże zapoznać się z najważniejszymi aspektami pracy przy użyciu najpopularniejszych programów biurowych.

Strony