Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

Dzień 27 października 2012 roku to wielkie święto dla 20 par małżeńskich z gminy Dobczyce, które 50 lat temu wstąpiły w związek małżeński. Uroczystość, która odbyła się w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach, przy ulicy Szkolnej, została zorganizowana przez tutejszy Urząd Stanu Cywilnego przy współpracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach.

Zapraszamy do konsultacjach społecznych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536.) oraz uchwałą Rady Miejskiej w Dobczycach nr LV/479/10 z dnia 26 października 2010 r. zapraszam organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy i Miasta Dobczyce do konsultacji społecznych projektów uchwał:

Konkurs fotograficzny "Najpiękniejsze są Dobczyce" - wernisaż prac konkursowych

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników konkursu fotograficznego "Najpiękniejsze są Dobczyce" na uroczyste wręczenie dyplomów i upominków oraz na otwarcie wystawy pokonkursowej. Impreza odbędzie się w dniu 27 października 2012 roku, o godzinie 14:00, w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym (część gimnazjalna, I piętro, biblioteka), przy ulicy Szkolnej 43. Poniżej zamieszczamy protokół konkursowy.

Harmonogram rozgrywek KS Feniks Dobczyce

28.10 KS Feniks Dobczyce - KS Ryglice, hala RCOS w Dobczycach

10.11 Tarnovia Tarnów - KS Feniks Dobczyce, Tarnów

17.11 KS Feniks Dobczyce - LKS Bobowa, hala RCOS w Dobczycach

24.11 KS Dalin Myślenice - KS Feniks Dobczyce, Myślenice

01.12 KS Feniks Dobczyce - UKS Brzeszcze, hala RCOS w Dobczycach

08.12 AZS Politechnika Kraków - KS Feniks Dobczyce, Kraków

15.12 KS Feniks Dobczyce - Kęczanin Kęty, hala RCOS w Dobczycach

Burmistrz wręczył nagrody najaktywniejszym nauczycielom

Nauczyciele z gminy Dobczyce, jak co roku  uroczyście obchodzili Dzień Edukacji Narodowej. W tym roku wydarzenie to miało jeszcze bardziej odświętny charakter, gdyż po raz pierwszy odbywało się w auli Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach.

Zebranych przywitał zespół złożony z nauczycieli Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dobczycach, a spotkanie poprowadzili burmistrzowie Marcin Pawlak i Paweł Machnicki.

Strony