Małgosia Bławut z Nowej Wsi zwyciężczynią Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

Małgorzata Bławut, 12 letnia młoda artystka, uczestniczka zajęć plastycznych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury Sportu w Dobczycach – Oddział Nowa Wieś, zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. "Światło".
Konkurs zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Krakowie cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Jury miało niełatwe zadanie wyłonienia laureatów spośród prawie 800 uczestników.

Bal Karnawałowy

Rada Rodziców Zespołu Pieśni i Tańca "Dobczyce" serdecznie zaprasza na BAL KARNAWAŁOWY, który odbędzie się 25 stycznia 2014 roku w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach. Rozpoczęcie o godzinie 20:00.
Koszt biletu - 75zł od osoby; 150zł od pary. Organizatorzy gwarantują doskonałą zabawę przy muzyce na żywo - gra zespół "Fellows"
(www.fellows.com.pl), dwa ciepłe posiłki, zimną płytę, ciasto, napoje.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536.) oraz uchwałą Rady Miejskiej w Dobczycach nr LV/479/10 z dnia 26 października 2010 r. zapraszam organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy i Miasta Dobczyce do konsultacji społecznych projektu uchwały rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

Strony