Aktualności

Data publikacji: 2014-03-10

z dnia 26 lutego  2014 roku

Informuję, że zgodnie z art.114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy  (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), przeznaczam na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych, tablice ogłoszeń będące  własnością gminy:

Data publikacji: 2014-03-06

Przeznaczam do wynajmu w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony od dnia 15.04.2014r. lokal użytkowy o powierzchni 53 m2 znajdujący się w budynku Szkoły Podstawowej stanowiącym mienie komunalne zlokalizowanym w Kornatce

Data publikacji: 2014-03-06

LGD Turystyczna Podkowa organizuje szkolenie z pozyskiwania funduszy unijnych w ramach PROW 2007-2013

Data publikacji: 2014-03-04

Data publikacji: 2014-03-04

Decyzją Rady Miejskiej w Dobczycach stawki za wodę i odprowadzenie ścieków dla odbiorców indywidualnych (I grupa taryfowa) zostały utrzymane na poziomie z ubiegłego roku.

Data publikacji: 2014-02-28

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zaprasza do składania ofert na zadania w dziedzinie kultury i tradycji na rok 2014. Oferty można składać do 21 marca 2014 roku.
Poniżej Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu oraz zał. nr 1 - ogłoszenie
Wzór wniosku i sprawozdania w dziale Otwarte Konkursy Ofert

Data publikacji: 2014-02-27

Klub Kulturalnego Kibica zaprasza na pierwsze wyjście na mecz w 2014 r. W zeszłym roku w 11 wyjściach uczestniczyło ponad 600 osób. Najliczniej klubowicze zjawili się na meczu z Piastem i Legią (ponad 110 osób). W grudniu na zaproszenie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Katarzyna Matoga – koordynatorka klubu prezentowała go na konferencji Programu Rozwoju Bibliotek.

Data publikacji: 2014-02-27

Klub Miłośników Literatury Uniwersytetu Trzeciego wieku działający przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dobczycach pod kierunkiem Joanny Grzelki-Kopeć i Krystyny Zając serdecznie zaprasza na kameralny koncert Moniki Tomaszewskiej, która zaśpiewa piosenki „Starego dobrego Małżeństwa”, „Wolnej Grupy Bukowina”, „Kołobrzeskiej Formacji Poezji Śpiewanej Cisza Jak Ta”.

Data publikacji: 2014-02-25

Młode plastyczki z Nowej Wsi znalazły się wśród laureatów VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Moja Kartka Walentynkowa”, zorganizowanego przez Dom Kultury w Kielcach. Do konkursu złożono 730 prac z całego kraju.

Strony