Aktualności

Data publikacji: 2014-04-11

Trwają szkolenia w gminie Dobczyce w zakresie pierwszej pomocy w ramach akcji „No promil, no problem”. Odbywają się one w strażnicach OSP. Są one bezpłatne i skierowane do wszystkich zainteresowanych.

Data publikacji: 2014-04-10

Zapraszamy Państwa na wystawę pt.:  „Rzeź Wołyńska”, zorganizowaną w 70-tą rocznicę masowej zbrodni dokonanej przez nacjonalistów ukraińskich wobec mniejszości polskiej.

Data publikacji: 2014-04-09

BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości położonej
w Brzączowicach , stanowiącej własność Gminy Dobczyce, oznaczonej jako działka nr 548
o powierzchni 0.10 ha, zabudowanej budynkiem po zlikwidowanym przedszkolu (budynek jednorodzinny zaadoptowany na przedszkole), dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00032982/8 - bez obciążeń.

Data publikacji: 2014-04-09

 

BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż :

- niezabudowanej nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działką nr 7334 o powierzchni 0.1190 ha, stanowiącej własność Gminy Dobczyce - KW KR2Y/00002192/4) – bez obciążeń,

- udziału 40/48 części stanowiącej własność Gminy Dobczyce w  niezabudowanej nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działką nr 7335 o powierzchni 0.1251 ha – KW KR2Y /00000961/2 – bez obciążeń.

Data publikacji: 2014-04-09

Już niedługo, bo 9 kwietnia 2014 r. (w najbliższą środę) odbędzie się otwarcie wystawy starych odbiorników radiowych. Swoją kolekcję zbieraną przez długi czas zaprezentuje dr inż. Ryszard Dulski, mieszkaniec Dobczyc.

Data publikacji: 2014-04-04

Burmistrzowie gmin: Dobczyce, Myślenice oraz wójt Sieprawia oraz panie skarbnik, podpisali 27 marca 2014 roku porozumienie w sprawie ustalenia zasad przygotowania dokumentacji dla projektu Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego”, dla którego przewidziano dofinansowanie w ramach MRPO 2007 – 2013 w ramach osi priorytetowej 9 Pomoc techniczna, działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gotowa koncepcja pozwoli na szybsze podjęcie starań o otrzymanie wparcia w ramach programów realizujących politykę spójności na przedsięwzięcie inwestycyjne określone w koncepcji realizacji inwestycji strategicznej Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego. Przedmiot umowy określa zakres i zasady współpracy oraz wzajemne prawa i obowiązki stron związanych z realizacją.

Data publikacji: 2014-04-04

Od kilku dni na terenie Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach ul. Szkolna 43, obok wejścia głównego do Gimnazjum im. Jana Pawła II i Biblioteki Publicznej, zawisł defibrylator zewnętrzny HeartStart FRx firmy Philips.

Data publikacji: 2014-04-04

Sprzątanie po swoim psie to obowiązek każdego właściciela czworonoga, jednak nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Nieprzestrzeganie tego nakazu może skończyć się koniecznością zapłacenia mandatu od 50zł do nawet 500 zł. Ponadto w psich odchodach czają się groźne bakterie toksakorozy i toksoplazmozy.

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Dobczyce  utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń (odchodów) pozostawionych przez zwierzęta w miejscach publicznych.

Data publikacji: 2014-04-04

Serdecznie zapraszamy wszystkich, ale to wszystkich na sprzątanie Raby na odcinku Dobczyce-Gdów, które odbędzie się w niedzielę (tzw. "palmową") 13 kwietnia.

 

Strony