Dobczyckie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów z nowym zarządem

Zarząd Dobczyckiego Stowarzyszenia Emerytów i RencistówPodczas zebrania walnego Dobczyckiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów podsumowano jego, mijającą właśnie, 4-letnia, trzecią już, kadencję. W trakcie tych czterech lat dobczyccy emerycie brali udział w wielu wycieczkach krajoznawczych i kulturalnych, wydarzeniach organizowanych w gminie Dobczyce, ściśle współpracowali z naszym miastem partnerskim Sarisske Michalany. Wykazali się również dużą aktywnością w zdobywaniu funduszy, korzystając z dotacji m.in. z gminy Dobczyce czy Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS.

Dobczyckie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów jest jednym z prężniej działających stowarzyszeń w gminie Dobczyce.  

Podczas wczorajszego spotkania członkowie stowarzyszenia głosowali nad wyborem nowych władz. Ponownie prezesem wybrana została Józefa Baran, jej zastępca Maria Kania a skarbnikiem Stanisława Hebda. Funkcję sekretarza objęła tym razem Maria Braś, członkiem zarządu został Aleksander Kupiec.

W skład Komisji Rewizyjnej weszły: Celina Knapik - przewodnicząca, Janina Ładyga – zastępca przewodniczącej i Józefa Kasprzyk – członek.

W spotkaniu uczestniczyła pani Halina Adamska - Jędrzejczyk - Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce.

Nowym władzom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej owocnej pracy.

 

  

  

Galeria: 

Zebranie Dobczyckiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Zebranie Dobczyckiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Zebranie Dobczyckiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów