Aktualności

Data publikacji: 2014-03-25

Zgodnie z art. 82 ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 627) zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogą obejmować wyłącznie:

Data publikacji: 2014-03-25

W związku z narastającym niebezpieczeństwem związanym z wypalaniem traw na nieużytkowanych terenach rolnych Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce apeluje się do wszystkich mieszkańców Gminy Dobczyce o całkowite zaprzestanie wypalania traw na terenach Gminy.

Data publikacji: 2014-03-25

Serdecznie zapraszamy Rodziców Dzieci i Młodzieży z wadami wzroku na Dzień Otwarty 4 i 5 kwietnia wdo Szkoły w Rabce - Zdrój.

Data publikacji: 2014-03-21

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach uprzejmie informuje, że w trosce o dobro klientów, od dnia 1 kwietnia 2014 r. nastąpi zmiana organizacji obsługi kasowej realizowanej w siedzibie Urzędu Skarbowego w Myślenicach.

Data publikacji: 2014-03-21

Szkoła Podstawowa w Stadnikach wzięła udział w konkursie Opowiedz, który miał na celu twórcze opowiadanie o projektach społecznych.

Data publikacji: 2014-03-20

W bibliotece w Dobczycach rozmawiano o ogrodach, pszczołach, ochronie środowiska i zaangażowaniu mieszkańców w tworzenie ekologicznych ogródków i zdrowe odżywianie.

Data publikacji: 2014-03-17

Od dziś, 17 marca 2014 roku do 15 maja 2014 w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce  pracownicy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Myśłenicach (PZDR) będą pełnić dyżur i pomagać rolnikom w wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe.

Data publikacji: 2014-03-17

"Być kobietą, być kobietą..." śpiewała niegdyś Alicja Majewska. Słowa jej piosenki, stały się już po raz II inspiracją i mottem przewodnim imprezy, zorganizowanej 9 marca 2014 roku w Regionalnym Centrum Oświatowo - Sportowym w Dobczycach, z okazji Dnia Kobiet.

Data publikacji: 2014-03-17

Tancerki z Zespołu "Intox", działającego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Dobczycach, 08.03.2014r. wzięły udział w VII Ogólnopolskim Festiwalu Tanecznym "Róża 2014", zorganizowanym przez UKS "Orlęta" oraz Miejski Dom Kultury "Kazimierz" w Sosnowcu.

Data publikacji: 2014-03-17

Jak wynika z danych statystycznych, wciąż zbyt mało kobiet korzysta z profilaktycznych badań mammograficznych, co świadczy o niskiej świadomości społeczeństwa na temat przyczyn powstawania nowotworów oraz ich wczesnego wykrywania, jak również profilaktyki zdrowotnej.

Strony