Aktualności

Data publikacji: 2013-07-10

..

Data publikacji: 2013-07-08

Biuro Promocji UGiM Dobczyce (pokój 218) pośredniczy w zapisach na 3-letnie praktyki w Niemczech.

Data publikacji: 2013-07-05

Od 1 lipca br. zaczął obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami. Z nieruchomości zamieszkałych w gminie Dobczyce odpady komunalne odbierane są przez Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. Kraków. Firma ta ma wyposażyć każde gospodarstwo domowe w pojemniki i worki na odpady zmieszane oraz worki kolorowe  na odpady segregowane. Pojemność i ilość  kontenerów uzależniona jest od ilości osób w danym gospodarstwie, określonych w złożonej do urzędu gminy deklaracji.

Data publikacji: 2013-07-03

Planujesz założyć własną firmę? Potrzebujesz pomocy przy wyborze profilu planowanej działalności, opracowaniu biznesplanu? Chcesz dowiedzieć się jak poprawić organizację i marketing swojego przedsiębiorstwa? Wykorzystaj swoją szansę – otrzymasz wsparcie, którego udzielą konsultanci i doradcy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., prowadzącej Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług.

Data publikacji: 2013-07-02

Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS  we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz lokalnymi samorządami, przedsiębiorcami , organizacjami zaprasza do udziału w LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM w ramach Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, mających ciekawy pomysł na projekt aktywizujący społeczność lokalną, inicjujący współpracę na rzecz dobra wspólnego i działających na terenie gmin powiatu myślenickiego.

Data publikacji: 2013-07-02

Uwaga grząsko, ale daj się wciągnąć! Okazuje się, że do biblioteki można przekonać każdego!

Data publikacji: 2013-07-01

NOWY HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI
NA ROK 2016

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA GMINY DOBCZYCE NA 2016 ROK

Data publikacji: 2013-07-01

Fundusz Społeczny Notariatu zaprasza osoby prawne – organizacje pozarządowe które:

  •  uzyskały osobowość prawną co najmniej na 6 miesięcy przed datą złożenia Wniosku Aplikacyjnego,
  • działają na zasadzie noo-profit lub non for profit tj. nie dla osiągnięcia zysku lub z przeznaczeniem wygenerowanych środków na cele statutowe.

do udziału w III edycji konkursu na najlepsze projekty dotyczące zwalczania wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży w 2013 roku.

Data publikacji: 2013-06-28

Od 1 lipca br. zaczyna obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami w Gminie Dobczyce.

Wszystkich mieszkańców, którzy zadeklarowali sortowanie śmieci w swoich gospodarstwach, obowiązują nowe zasady segregacji odpadów.

Teren Gminy Dobczyce obsługiwać będzie Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. Kraków .

Strony