5 wyzwanie Ignacego Łukasiewicza przed dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach

dwójka małych chłopców siedząca przy stoliku

To już piąte wyzwanie, jakie postawił Ignacy Łukasiewicz przed dziećmi uczestniczącymi w zajęciach świetlicowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Dobczycach. Pełne energii dzieciaki bez problemu poradziły sobie ze wszystkimi zadaniami, bezbłędnie wskazując, jakie mamy odnawialne źródła energii, jakie są plusy ich zastosowania i gdzie jeszcze można szukać ekologicznych 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego

W załaczniku publikujemy OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 4 grudnia 2023 r. o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/479/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie, zmienionej Uchwałą Nr L/717/22 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2022 r.

Strony