Aktualności

Data publikacji: 2013-09-04

.

Data publikacji: 2013-09-04

.

Data publikacji: 2013-09-02

         Jak wynika z danych statystycznych, wciąż zbyt mało kobiet korzysta z profilaktycznych badań mammograficznych, co świadczy o niskiej świadomości społeczeństwa na temat przyczyn powstawania nowotworów oraz ich wczesnego wykrywania, jak również profilaktyki zdrowotnej.                                                                               

Data publikacji: 2013-09-02

            27 sierpnia 2013 na błoniach Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach odbyły się VII Mistrzostwa Małopolski Dzieci i Młodzików w Łucznictwie. Z roku na rok Mistrzostwa te cieszą się coraz większym zainteresowaniem. W VII edycji uczestniczyło 73 łuczników z całej Małopolski, zrzeszonych w klubach: MLKS „Dąbrovia” z Dąbrowy Górniczej, ULKS „Grot” z  Zabierzowa, KS „Płaszowianka” z Krakowa, ULKS „Sokole Oko” z Zawadki, UKS „Wyspiański” z Krakowa, „Strzała Sygneczów” z Sygneczowa, „Błękit” z Gruszowca oraz ŁTS „Zamek Suski” z Suchej Beskidzkiej.

Data publikacji: 2013-08-27

Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa w piątek 23 sierpnia spotkał się w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym z władzami gminy Dobczyce- burmistrzem Marcinem Pawlakiem, jego zastępcą Pawłem Machnickim oraz radnymi Czesławem Leszczyńskim i Włodzimierzem Juszczakiem. Spotkanie miało na celu omówienie możliwej pomocy technicznej ze strony województwa dotyczącej przygotowania dokumentacji wykorzystania akwenów wodnych oraz ich otoczenia, w przypadku Dobczyc - rekreacyjnego wykorzystania Zbiornika Dobczyckiego.

Data publikacji: 2013-08-27

 

BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE

 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzezowej, stanowiącej własność Gminy Dobczyce, oznaczonej jako działka nr 261/4 o powierzchni 1.1000 ha, zabudowanej budynkiem, dotychczas użytkowanym jako szkoła, dla której Sąd Rejonowy
w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00019231/2 - bez obciążeń.

Data publikacji: 2013-08-27

B U R M I S T R Z     G M I N Y    i    M I A S T A     D O B C Z Y C E
przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość gminną położoną
w Brzączowicach, oznaczoną jako działka nr 697/2 o powierzchni 0.0100 ha,
dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00007241/8.
Cena sprzedaży nieruchomości 9100,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sto złotych) plus VAT.

Data publikacji: 2013-08-27

Klub Kulturalnego Kibica przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dobczycach rozwinął skrzydła. W wakacje jego członkowie (a może nim zostać każdy, kto nie ukończył 18 lat i zobowiązuje się przestrzegać zasad Klubu) wzięli udział w aż trzech wyjazdach na mecze! Uczestniczyło w nich kolejno 55, 67 i w ostatnim meczu z Lechem 58 osób – najmłodszy uczestnik miał 6 lat, część osób po raz pierwszy była na meczu. Kolejne wyjście planowane jest 13 września. Zapisy do poniedziałku 9 września. Bilet kosztuje 2 zł, należy jedynie opłacić koszty transportu. Na 15 dzieci przypada trzech opiekunów.

Data publikacji: 2013-08-22

Czy znasz zasady segregowania śmieci i sposoby ponownego ich wykorzystania? Chcesz w ciekawy sposób dowiedzieć się, jak zadbać o nasze otoczenie?

Strony