Aktualności

Data publikacji: 2013-07-17

Szanowni Mieszkańcy,

Minęły dwa tygodnie obowiązywania w naszej gminie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Data publikacji: 2013-07-17

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, mówią słowa wypisane na sztandarach. To właśnie według tych słów druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowicach pełnią swą ochotniczą służbę już od 120 lat.

To oni, wraz ze strażakami z pozostałych jednostek gminy Dobczyce, stoją na straży naszego bezpieczeństwa, służą bezinteresowną pomocą, gotowością i oddaniem, śpieszą do akcji, gdy trzeba ratować życie, zdrowie i mienie ludzkie.

Data publikacji: 2013-07-16

Motocykliści, quadowcy, kierowcy samochodów terenowych i ciężarówek rywalizowali podczas  dwudniowego rajdu serii RMF MAXX KAGER RALLY. 75 załóg z całej Polski zmagało się z wyjątkowo trudnymi warunkami. Odcinki specjalne w Dobczycach i Podolanach zamieniły się w śliskie,  błotniste miejscami bardzo grząskie miejsca, podzielone niemalże przeprawami wodnymi. Sprawcą zamieszania były obfite opady deszczu. Dopiero w niedzielne południe kibicie i zawodnicy doczekali się słońca ale ono niewiele zmieniło na rozjeżdżonych trasach RMF MAXXX KAKGER RALLY.

Data publikacji: 2013-07-15

PTTK Oddział w Dobczycach  zaprasza dzieci i młodzież  do udziału w wakacyjnych warsztatach tanecznych dotyczących regionu krakowskiego , które odbędą się w dniach 15 - 19 lipca 2013 roku na zamku oraz na warsztaty plastyczne organizowane w dn. 22 – 25 lipca.

 Zgłoszenia przyjmowane będą w Dobczycach w biurze Oddziału PTTK przy ulicy Podgórskiej 1 lub telefonicznie pod numerami telefonów :

12-27-11-176 i 505-451-570.

Warsztaty odbędą się w ramach programu FIO „Krakowiacy i Górale czyli z przeszłością w przyszłość”

Data publikacji: 2013-07-12

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.)

Zawiadamia,

Data publikacji: 2013-07-12

1 lipca rozpoczęła się akcja „Drzewa Sobieskiego. Na odsiecz dębom, lipom i innym drzewom”. Jej celem jest odnalezienie „drzew Sobieskiego”, czyli drzew, które mieszkańcy Polski sadzili na cześć króla po jego zwycięskiej bitwie pod Wiedniem. Tradycję sadzenia drzew najprawdopodobniej zapoczątkował sam król Jan III Sobieski, który był znany ze swoich zamiłowań przyrodniczych.

Data publikacji: 2013-07-10

..

Data publikacji: 2013-07-08

Biuro Promocji UGiM Dobczyce (pokój 218) pośredniczy w zapisach na 3-letnie praktyki w Niemczech.

Data publikacji: 2013-07-05

Od 1 lipca br. zaczął obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami. Z nieruchomości zamieszkałych w gminie Dobczyce odpady komunalne odbierane są przez Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. Kraków. Firma ta ma wyposażyć każde gospodarstwo domowe w pojemniki i worki na odpady zmieszane oraz worki kolorowe  na odpady segregowane. Pojemność i ilość  kontenerów uzależniona jest od ilości osób w danym gospodarstwie, określonych w złożonej do urzędu gminy deklaracji.

Strony