Ogłoszenia LGD Turystyczna Podkowa o naborach wniosków na powierzenie grantów

nabór turystyczna podkowaInformujemy o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach sześciu ogłoszonych konkursów i planowanych do realizacji Projektów Grantowych: Promocja obszaru LGD, Doposażenie klubów sportowych i NGO, Budowa/remont/adaptacja małej infrastruktury turystycznej, Zagospodarowanie czasu wolnego i Powstanie/rozwój infrastruktury społecznej.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszeń o naborach wniosków na granty, w których znajdą Państwo najważniejsze informacje dotyczące terminów i sposobu składania wniosków, zakresu tematycznego naboru i wskaźników realizowanego przedsięwzięcia.

  • NABÓR 1/2017/G - Promocja obszaru LGD Turystyczna Podkowa i promowanie współpracy między podmiotami zaangażowanymi w turystykę i rekreację
  • NABÓR 2/2017/G - Promocja obszaru LGD Turystyczna Podkowa i promowanie współpracy między podmiotami zaangażowanymi w turystykę i rekreację / Imprezy promocyjne
  • NABÓR 3/2017/G - Doposażenie klubów sportowych i innych organizacji pozarządowych
  • NABÓR 4/2017/G - Budowa, remont, adaptacja małej infrastruktury turystycznej
  • NABÓR 5/2017/G - Zagospodarowanie czasu wolnego dla seniorów, osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjno-kulturalnych z uwzględnianiem edukacji mieszkańców w zakresie ekologii, ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu
  • NABÓR 6/2017/G - Powstanie i rozwój infrastruktury społecznej

Poniżej znajda Państwo załączniki z informacją dotyczącą naborów.

Więcej informacji - http://www.turystycznapodkowa.pl/aktualnosci-337.html