Aktualności

Data publikacji: 2012-06-25

Wolontariusze działający w Gimnazjum w Dobczycach ju ż po raz kolejny zorganizowali obchody „Święta Radości”( w tym roku impreza odbyła się  21 czerwca). Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zaproszonych gości. Społeczność Gimnazjum „radośnie” świętowała wraz Podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej z Podolan i Dobczyc  -  bowiem i tym  razem „nasi Przyjaciele” entuzjastycznie przyjęli  zaproszenie na imprezę.

Data publikacji: 2012-06-21

W przyszły czwartek tj. 28 czerwca na scenie  przy „Banderozie” na Zarabiu w Myślenicach, odbędzie się casting do finału wyborów MISS Powiatu Myślenickiego, który obejrzymy 15 lipca podczas Dni Dobczyc.  Casting będzie polegał na rozmowie kwalifikacyjnej, ocenie urody i prezentacji kandydatki na scenie.

Data publikacji: 2012-06-21

Radni Rady Miejskiej jednogłośnie udzielili absolutorium burmistrzowi Marcinowi Pawlakowi za wykonanie budżetu za rok 2011. Podczas sesji rady miejskiej, która odbyła się 20 czerwca, burmistrz omówił najważniejsze inwestycje, które zostały zrealizowane w roku ubiegłym oraz przedstawił – wraz ze skarbnikiem gminy, Zofią Murzyn, pełne sprawozdanie z realizacji budżetu. Wykonanie budżetu zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Po kontroli z wykonania budżetu, o udzielenie absolutorium wnioskowała także Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej

Data publikacji: 2012-06-20

Wyjazd do Lichenia - termin 11-12 sierpnia 2012r.

- koszt ok. 130 zł

- zapisy do 25 lipca 2012r.

Zapisy przyjmuje oraz informacji udziela:

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach, ul. Szkolna 43, tel. 12-27-16-758 lub 12-27-16-757

Data publikacji: 2012-06-19


 

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz Sądecka Izba Gospodarcza

zapraszają  osoby przedsiębiorcze, które mają pomysł na biznes, do udziału w projekcie: „Mały biznes”

www.malybiznes.mistia.pl

ADRESACI PROJEKTU:

Data publikacji: 2012-06-18

Cztery dni świątecznego weekendu (7-10 czerwca 2012r.) spędziła w Dobczycach 40. osobowa delegacja z miasta partnerskiego z Versmold.

Coroczne wizyty przyjaciół z Niemiec i wyjazdy do Versmold to tradycja międzynarodowej współpracy, która w tym roku osiąga pełnoletniość (umowa partnerska podpisana została w 1994 r.).

Data publikacji: 2012-06-14

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 20 czerwca 2012r. o godz. 1500 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach

W porządku obrad znajduje się:

Data publikacji: 2012-06-12

Najlepsi sportowcy i działacze sportowi, ludzie zasłużeni dla kultury otrzymali Nagrody Starosty, które rokrocznie przyznawane są w obu dziedzinach i uroczyście wręczane. Tak było 6 czerwca, kiedy wśród tegorocznych laureatów znaleźli się także mieszkańcy naszej gminy. W dziedzinie sportu – reprezentanci Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, para reprezentacyjna Zespołu Pieśni i Tańca „Dobczyce”: Jakub Maniecki i Kinga Bryk, natomiast w dziedzinie kultury – Stanisław Żuławiński – kierownik zespołu Werdebusy Dobczyckie.

Data publikacji: 2012-06-06

DYŻUR DLA MIASTA I GMINY DOBCZYCE:

Prawne:

15.06.2012r. (piątek)

godz. 8:30 – 16:30

Obywatelskie:

25.06.2012r. (poniedziałek)

godz. 8:30 – 16:30

Strony