Wręczenie nagród w dziedzinie oświaty 2018

Osiemnastu nauczycieli z Gminy Dobczyce otrzymało Nagrodę Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce, przyznawaną co roku za szczególne osiągnięcia w pracy pedagogicznej i wychowawczej wykraczającej poza standardowe obowiązki nauczycielskie. Nagrody pieniężne wręczyli Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Paweł Machnicki oraz Zastępca Burmistrza Halina Adamska – Jędrzejczyk.

- Bardzo wysoko oceniam pracę naszych szkół i przedszkoli, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i samych nauczycieli – mówił podczas sesji burmistrz. - Jest to praca trudna, odpowiedzialna, którą trzeba realizować z pasją. Burmistrz podkreślił również znakomitą współpracę pomiędzy placówkami.

Burmistrz podziękował wszystkim nauczycielom za trud i ogromny wkład pracy w edukację dzieci i młodzieży, za tworzenie wspaniałej społeczności szkolnej, a z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej życzył dużo zdrowia, radości, spełnienia marzeń i satysfakcji z pełnienia tak ważnej misji jaką niesie z sobą ten zawód.

W imieniu nauczycieli Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach Małgorzata Bartnik podziękowała Przewodniczącemu oraz radnym Rady Miejskiej w Dobczycach oraz Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce za otrzymane nagrody i podkreśliła znaczenie współpracy samorządu z placówkami oświatowymi.
- Edukacja to proces, a żeby on nabrał rozmachu i szedł w dobrym kierunku, to nie tylko trzeba zaangażowania nauczycieli, ale też potrzebne jest wsparcie samorządu – mówiła dyrektor Małgorzata Bartnik. - Tworzyć taką oświatę jest łatwiej, kiedy ma się odpowiednie warunki, a one w Dobczycach od dawna mają wypracowany model i nabierają rozmachu i kształtu.

Uroczystość odbyła się na posiedzeniu Rady Miejskiej w Dobczycach, 10 października 2018 roku. Wspaniałą oprawę muzyczną zapewnili Dyrektor i nauczycielki Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach: Monika Gubała (wiolonczela), Natalia Miś (skrzypce), Barbara Mglej (skrzypce) oraz Sabina Kołodziej (fortepian) dedykując wszystkim nauczycielom dwa radosne i skoczne utwory.

Jeszcze raz wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów i satysfakcji z pracy z dziećmi.

Lista nagrodzonych nauczycieli Nagrodą Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce w 2018 roku:

 • Urszula Rokosz, Szkoła Podstawowa nr 1 w Dobczycach
 • Aneta Baran, Szkoła Podstawowa nr 1 w Dobczycach
 • Łukasz Chanek, Szkoła Podstawowa nr 2 w Dobczycach
 • Magdalena Rak, Szkoła Podstawowa nr 2 w Dobczycach
 • Aleksander Płoskonka, Szkoła Podstawowa nr 2 w Dobczycach
 • Grażyna Kwiecińska, Szkoła Podstawowa w Brzączowicach
 • Marta Blamowska-Kaja, Szkoła Podstawowa w Brzączowicach
 • Stanisław Maniecki, Szkoła Podstawowa w Brzączowicach
 • Danuta Głuś, Szkoła Podstawowa w Dziekanowicach
 • Bogdan Czarnik, Szkoła Podstawowa w Dziekanowicach
 • Katarzyna Dyrcz, Szkoła Podstawowa w Kornatce
 • Małgorzata Jasek, Szkoła Podstawowa w Kornatce
 • Elżbieta Matyja, Szkoła Podstawowa w Stadnikach
 • Elżbieta Dąbrowska, Przedszkole Samorządowe nr 1 w Dobczycach
 • Marta Grucela, Przedszkole Samorządowe nr 3 w Dobczycach
 • Małgorzata Bartnik, Przedszkole Samorządowe nr 3 w Dobczycach
 • Konrad Ligas, Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach
 • Rafał Tyliba, Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach

Galeria: 

Wręczenie nagród w dziedzinie oświaty 2018
Wręczenie nagród w dziedzinie oświaty 2018
Wręczenie nagród w dziedzinie oświaty 2018
Wręczenie nagród w dziedzinie oświaty 2018
Wręczenie nagród w dziedzinie oświaty 2018
Wręczenie nagród w dziedzinie oświaty 2018
Wręczenie nagród w dziedzinie oświaty 2018
Wręczenie nagród w dziedzinie oświaty 2018
Wręczenie nagród w dziedzinie oświaty 2018
Wręczenie nagród w dziedzinie oświaty 2018
Wręczenie nagród w dziedzinie oświaty 2018
Wręczenie nagród w dziedzinie oświaty 2018
Wręczenie nagród w dziedzinie oświaty 2018
Wręczenie nagród w dziedzinie oświaty 2018
Wręczenie nagród w dziedzinie oświaty 2018
Wręczenie nagród w dziedzinie oświaty 2018
Wręczenie nagród w dziedzinie oświaty 2018
Wręczenie nagród w dziedzinie oświaty 2018
Wręczenie nagród w dziedzinie oświaty 2018
Wręczenie nagród w dziedzinie oświaty 2018
Wręczenie nagród w dziedzinie oświaty 2018
Wręczenie nagród w dziedzinie oświaty 2018
Wręczenie nagród w dziedzinie oświaty 2018
Wręczenie nagród w dziedzinie oświaty 2018
Wręczenie nagród w dziedzinie oświaty 2018