ZGŁOŚ NADUŻYCIE

Logo POIŚ

 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

  • etyczny,
  • jawny,
  • przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzono proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

Informacje o nadużyciach można zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl

Więcej informacji znajdą Państwo na https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/