Inwestycje

w trakcie realizacji

Budowa Szkoły Podstawowejn w Dziekanowicach
Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną  
wodny plac zabaw - zdjęcie poglądowe
W ramach zadania planowane jest stworzenie obiektu umożliwiającego aktywnie spędzanie czasu wolnego poprzez zabawę na wodnym placu zabaw. Dodatkowo zostanie wykonana tężnia solankowa umożliwiająca
Przebudowa z rozbudową infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Dobczyce realizowana jest w ramach II naboru Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.
RFIL to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Budowa przepustu w Stadnikach
Budowa przepustu w Stadnikach realizowana jest w ramach zadania „Wykonanie robót zabezpieczających drogę powiatową nr K 1955 polegających na wykonaniu urządzenia wodnego – przepustu ramoweg
schody na Stare Miasto
W ramach zadania zostaną poddane kompleksowej konserwacji zabytkowe kamienne schody pochodzące z XVII i XVIII wieku.
Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi gminnej 540131K w miejscowości Stadniki i Kędzierzynka oraz budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej.
ulica Spacerowa
Trwa modernizacja ul. Spacerowej w Dobczycach. Na drodze łączącej ul. Skrzynecką i ul. Stadnicką położona zostanie nawierzchnia asfaltowa. Obecnie prowadzone są prace nad korytowaniem i uzupełnieniem
Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Wiele urzędów szybko i sprawnie przeniosło
W ramach zadania zostanie przebudowana i rozbudowana sieć kanalizacji sanitarnej stanowiącej uzupełnienie istniejącego systemu do obioru ścieków komunalnych. Realizacja tego zadania pozwoli na

Strony