Zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli

rekrutacja w szkołach i przedszkolach

Rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i szkół w gminie Dobczyce  na rok 2018/2019, warto zapoznać się z zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce, które określa terminy naboru i weryfikacji wniosków oraz z zasadami obowiązującymi przy rekrutacji.

Przypominamy, że dzieci, które będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, nie biorą udziału we właściwej rekrutacji. Wystarczy, że ich rodzice złożą deklarację dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola. Natomiast rodzice, którzy chcą po raz pierwszy zapisać dziecko do przedszkola lub zmienić placówkę, mogą już się zapoznać z nowymi kryteriami naboru na rok szkolny 2018/2019.

W przypadku przedszkoli rodzice mają prawo składania wniosków do dowolnej liczby przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne, w preferowanej przez siebie kolejności (zaznaczając we wniosku kolejność wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych).

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej ogólnodostępnej prowadzonej przez gminę przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej na podstawie zgłoszenia rodzica lub opiekuna prawnego – obwody szkół podstawowych określone zostały w Uchwale nr XXXIV/219/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.