W ramach wspólnego projektu powstaną nowe przestrzenie dla kultury polsko-słowackiego pogranicza

Izba Regionalna w Hladovce

Gmina Dobczyce wspólne ze słowacką gminą Hladovka realizuje wspólny projekt pn. "Zamek i wiejska chata - nowa przestrzeń dla kultury na polsko-słowackim pograniczu".  W ramach tego projektu w Hladovce powstała właśnie Izba Regionalna, a w Dobczycach doczekamy się zmian w obrębie zamku królewskiego.

 
W ramach projektu wykonane zostaną prace konserwatorskie na zamku w Dobczycach, które będą służyć nie tylko odbudowie kolejnej części zabytkowego obiektu, ale także pozwolą stworzyć nową przestrzeń dla wydarzeń wystawienniczych (stałych i czasowych), koncertowych, wykładowych i innych popularyzujących kulturę obszaru realizacji mikroprojektu. W ramach projektu wykonana zostanie także odbudowa mostu, która pozwoli dodatkowo na korzystanie z parterowego poziomu zamku przez osoby niepełnosprawne.
 
W gminie Hladovka (partner projektu) możemy już zobaczyć powstałą w ramach projektu Izbę Regionalną, którą dziś chcemy wam zaprezentować. Jej utworzenie pozwoli na stworzenie nowego miejsca przechowywania i promocji przedmiotów, mebli, strojów stanowiących o lokalnej tożsamości kulturowej mieszkańców, będzie też miejscem realizacji warsztatów regionalnych: rękodzielniczych i muzycznych, spotkań tematycznych, spotkań z twórcami ludowymi itp.
 
W Izbie będziecie mieli okazję poznać góralską muzykę i instrumenty, stroje regionalne oraz tradycje. Zachęcamy do odwiedzin u naszego partnera, jeśli tylko będziecie w okolicy. Hladovka znajduje się 1,5 h drogi od Dobczyc.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry", w ramach Programu Współpracy Trnasgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020.
 

Galeria: 

Izba Regionalna w Hladovce
Izba Regionalna w Hladovce
Izba Regionalna w Hladovce
Izba Regionalna w Hladovce
Izba Regionalna w Hladovce
Izba Regionalna w Hladovce
Izba Regionalna w Hladovce