Zamek i wiejska chata - nowa przestrzeń dla kultury na polsko-słowackim pograniczu

Rodzaj dofinansowania: 

  • Interreg Polska - Słowacja

Okres finansowania: 

  • 2014-2020

Stan realizacji: 

w trakcie realizacji
Wzgórze Zamkowe w Dobczycach

Nazwa projektu: "Zamek i wiejska chata - nowa przestrzeń dla kultury na polsko-słowackim pograniczu".

Oś priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Nazwa projektu: "Zamek i wiejska chata - nowa przestrzeń dla kultury na polsko-słowackim pograniczu".

Oś priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Cel szczegółowy: Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców.

Okres realizacji mikroprojektu: 2020 - 2021

Całkowita wartość projektu: 102 247,44 w tym:

  • środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 86 910,32   (w tym dla Gminy Dobczyce 62 887,87 )
  • środki z budżetu państwa: 6 525,45 € (w tym dla Gminy Dobczyce 3 699,28  )
  • wkład własny: 8 811,67 (w tym dla Gminy Dobczyce 7 398,58 )

Całkowita wartość projektu dla Gminy Dobczyce: 73 985,73 (w tym dofinansowanie 66 587,15 €)

Projekt realizowany przez Gminę Dobczyce (partner wiodący) wraz z partnerem projektu Obec Hladovka.

Opis projektu:

Stworzenie na terenie gminy Dobczyce (Polska) i Hladovka (Słowacja) warunków do ochrony i rozwoju materialnych i niematerialnych elementów dziedzictwa kultury pogranicza oraz realizacji inicjatyw kulturalnych, a także ich promocja wśród mieszkańców obszaru realizacji mikroprojektu oraz turystów odwiedzających polsko-słowackie pogranicze.

W ramach projektu wykonane zostaną prace konserwatorskie na zamku w Dobczycach, które będą służyć nie tylko odbudowie kolejnej części zabytkowego obiektu, ale także pozwolą stworzyć nową przestrzeń dla wydarzeń wystawienniczych (stałych i czasowych), koncertowych, wykładowych i innych popularyzujących kulturę obszaru realizacji mikroprojektu. W ramach projektu wykonana zostanie także odbudowa mostu, która pozwoli dodatkowo na korzystanie z parterowego poziomu zamku przez osoby niepełnosprawne.

W gminie Hladovka (partner projektu) powstanie Izba Regionalna, której realizacja pozwoli na stworzenie nowego miejsca przechowywania i promocji przedmiotów, mebli, strojów stanowiących o lokalnej tożsamości kulturowej mieszkańców, będzie też miejscem realizacji warsztatów regionalnych: rękodzielniczych i muzycznych, spotkań tematycznych, spotkań z twórcami ludowymi itp.

Cele szczegółowe projektu:

  • Zwiększenie wśród mieszkańców znaczenia dziedzictwa kultury pogranicza polsko-słowackiego jako podstawy ich tożsamości i rozwoju życia społecznego, a także możliwości rozwoju gospodarczego
  • Zwiększenie wśród turystów znaczenia dziedzictwa kultury pogranicza polsko-słowackiego jako podstawy praktykowania turystyki wiejskiej (ekoturystyki, agroturystyki).

Grupa docelowa projektu:

  • mieszkańcy obszaru wsparcia
  • osoby odwiedzające obszar wsparcia, w tym turyści i inne osoby korzystające z oferty kulturalno-rekreacyjnej obszaru objętego Programem.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry", w ramach Programu Współpracy Trnasgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020.


Lipiec 2021:
 
W gminie Hladovka (partner projektu) możemy już zobaczyć powstałą w ramach projektu Izbę Regionalną - zdjęcia w galerii poniżej. Jej utworzenie pozwoli na stworzenie nowego miejsca przechowywania i promocji przedmiotów, mebli, strojów stanowiących o lokalnej tożsamości kulturowej mieszkańców, będzie też miejscem realizacji warsztatów regionalnych: rękodzielniczych i muzycznych, spotkań tematycznych, spotkań z twórcami ludowymi itp.
 
W Izbie będziecie mieli okazję poznać góralską muzykę i instrumenty, stroje regionalne oraz tradycje. Zachęcamy do odwiedzin u naszego partnera, jeśli tylko będziecie w okolicy. Hladovka znajduje się 1,5 h drogi od Dobczyc.

Wrzesień 2021:

ZAAWANSOWANE PRACE NA ZAMKU
 
Odbudowa mostu to jedno z kluczowych zadań inwestycji realizowanej w obrębie dobczyckiego zamku. Ma ono na celu nie tylko poprawić walory estetyczne całego obiektu, ale także zwiększyć bezpieczeństwo odwiedzających. To jednak nie jedyne zadanie wykonywane w ramach projektu "Zamek i wiejska chata - nowa przestrzeń dla kultury na polsko-słowackim pograniczu.
 
Równolegle wykonywane są prace w zamku, których celem jest stworzenie nowej przestrzeni dla wydarzeń wystawienniczych (stałych i czasowych), koncertowych, wykładowych i innych popularyzujących regionalną kulturę i tradycje.
Projekt realizowany jest w partnerstwie ze słowacką gminą Hladovka, gdzie powstała już izba regionalna w tamtejszym urzędzie.
 
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry", w ramach Programu Współpracy Trnasgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020.
Izba Regionalna Hladovka
Izba Regionalna Hladovka
Izba Regionalna Hladovka
Izba Regionalna Hladovka
Izba Regionalna Hladovka
Izba Regionalna Hladovka
Izba Regionalna Hladovka
Izba Regionalna Hladovka
Izba Regionalna Hladovka
Izba Regionalna Hladovka
zamek w Dobczycach
zamek w Dobczycach