Zamek i wiejska chata - nowa przestrzeń dla kultury na polsko-słowackim pograniczu

Rodzaj dofinansowania: 

  • Interreg Polska - Słowacja

Okres finansowania: 

  • 2014-2020

Stan realizacji: 

zakończone inwestycje
Wzgórze Zamkowe w Dobczycach

Nazwa projektu: "Zamek i wiejska chata - nowa przestrzeń dla kultury na polsko-słowackim pograniczu".

Oś priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Nazwa projektu: "Zamek i wiejska chata - nowa przestrzeń dla kultury na polsko-słowackim pograniczu".

Oś priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Cel szczegółowy: Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców.

Okres realizacji mikroprojektu: 2020 - 2021

Całkowita wartość projektu: 102 247,44 w tym:

  • środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 86 910,32   (w tym dla Gminy Dobczyce 62 887,87 )
  • środki z budżetu państwa: 6 525,45 € (w tym dla Gminy Dobczyce 3 699,28  )
  • wkład własny: 8 811,67 (w tym dla Gminy Dobczyce 7 398,58 )

Całkowita wartość projektu dla Gminy Dobczyce: 73 985,73 (w tym dofinansowanie 66 587,15 €)

Projekt realizowany przez Gminę Dobczyce (partner wiodący) wraz z partnerem projektu Obec Hladovka.

Opis projektu:

Stworzenie na terenie gminy Dobczyce (Polska) i Hladovka (Słowacja) warunków do ochrony i rozwoju materialnych i niematerialnych elementów dziedzictwa kultury pogranicza oraz realizacji inicjatyw kulturalnych, a także ich promocja wśród mieszkańców obszaru realizacji mikroprojektu oraz turystów odwiedzających polsko-słowackie pogranicze.

W ramach projektu wykonane zostaną prace konserwatorskie na zamku w Dobczycach, które będą służyć nie tylko odbudowie kolejnej części zabytkowego obiektu, ale także pozwolą stworzyć nową przestrzeń dla wydarzeń wystawienniczych (stałych i czasowych), koncertowych, wykładowych i innych popularyzujących kulturę obszaru realizacji mikroprojektu. W ramach projektu wykonana zostanie także odbudowa mostu, która pozwoli dodatkowo na korzystanie z parterowego poziomu zamku przez osoby niepełnosprawne.

W gminie Hladovka (partner projektu) powstanie Izba Regionalna, której realizacja pozwoli na stworzenie nowego miejsca przechowywania i promocji przedmiotów, mebli, strojów stanowiących o lokalnej tożsamości kulturowej mieszkańców, będzie też miejscem realizacji warsztatów regionalnych: rękodzielniczych i muzycznych, spotkań tematycznych, spotkań z twórcami ludowymi itp.

Cele szczegółowe projektu:

  • Zwiększenie wśród mieszkańców znaczenia dziedzictwa kultury pogranicza polsko-słowackiego jako podstawy ich tożsamości i rozwoju życia społecznego, a także możliwości rozwoju gospodarczego
  • Zwiększenie wśród turystów znaczenia dziedzictwa kultury pogranicza polsko-słowackiego jako podstawy praktykowania turystyki wiejskiej (ekoturystyki, agroturystyki).

Grupa docelowa projektu:

  • mieszkańcy obszaru wsparcia
  • osoby odwiedzające obszar wsparcia, w tym turyści i inne osoby korzystające z oferty kulturalno-rekreacyjnej obszaru objętego Programem.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry", w ramach Programu Współpracy Trnasgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020.


Stworzenie na terenie gminy Dobczyce (Polska) i Hladovka (Słowacja) warunków do ochrony i rozwoju materialnych i niematerialnych elementów dziedzictwa kultury pogranicza oraz realizacji inicjatyw kulturalnych stało się celem partnerskiego projektu Gminy Dobczyce i Obec Hladovka.
 
W ramach projektu „Zamek i wiejska chata – nowa przestrzeń dla kultury na polsko-słowackim pograniczu” wykonane zostały prace konserwatorskie na zamku w Dobczycach, które będą służyć nie tylko odbudowie kolejnej części zabytkowego obiektu, ale także stworzyły nową przestrzeń dla wydarzeń kulturalnych. W ramach projektu wykonana została także odbudowa mostu, który zastąpił wysłużony już obiekt.
 
W gminie Hladovka powstała Izba Regionalna, której realizacja pozwoliła na stworzenie nowego miejsca przechowywania i promocji przedmiotów, mebli, strojów stanowiących o lokalnej tożsamości kulturowej mieszkańców. Izba będzie też miejscem realizacji warsztatów regionalnych: rękodzielniczych i muzycznych, spotkań tematycznych, spotkań z twórcami ludowymi itp.
 
Projekt poprzez podniesienie atrakcyjności gmin przyczyni się także do ich promocji wśród mieszkańców oraz turystów odwiedzających polsko-słowackie pogranicze.
 
Więcej o projekcie dowiedzieć można się z materiału filmowego na: https://www.myslenice-itv.pl/partnerski-projekt-podniosl-atrakcyjnosc-do...

 

Lipiec 2021:
 
W gminie Hladovka (partner projektu) możemy już zobaczyć powstałą w ramach projektu Izbę Regionalną - zdjęcia w galerii poniżej. Jej utworzenie pozwoli na stworzenie nowego miejsca przechowywania i promocji przedmiotów, mebli, strojów stanowiących o lokalnej tożsamości kulturowej mieszkańców, będzie też miejscem realizacji warsztatów regionalnych: rękodzielniczych i muzycznych, spotkań tematycznych, spotkań z twórcami ludowymi itp.
 
W Izbie będziecie mieli okazję poznać góralską muzykę i instrumenty, stroje regionalne oraz tradycje. Zachęcamy do odwiedzin u naszego partnera, jeśli tylko będziecie w okolicy. Hladovka znajduje się 1,5 h drogi od Dobczyc.

Wrzesień 2021:

ZAAWANSOWANE PRACE NA ZAMKU
 
Odbudowa mostu to jedno z kluczowych zadań inwestycji realizowanej w obrębie dobczyckiego zamku. Ma ono na celu nie tylko poprawić walory estetyczne całego obiektu, ale także zwiększyć bezpieczeństwo odwiedzających. To jednak nie jedyne zadanie wykonywane w ramach projektu "Zamek i wiejska chata - nowa przestrzeń dla kultury na polsko-słowackim pograniczu.
 
Równolegle wykonywane są prace w zamku, których celem jest stworzenie nowej przestrzeni dla wydarzeń wystawienniczych (stałych i czasowych), koncertowych, wykładowych i innych popularyzujących regionalną kulturę i tradycje.
Projekt realizowany jest w partnerstwie ze słowacką gminą Hladovka, gdzie powstała już izba regionalna w tamtejszym urzędzie.
 
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry", w ramach Programu Współpracy Trnasgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020.

Listopad 2021:

6 listopada mieliśmy okazję gościć w Dobczycach przyjaciół ze słowackiej gminy Hladovka. Wizyta ta miała związek ze wspólnie realizowanym projektem pn. „Zamek i wiejska chata – nowa przestrzeń dla kultury na polsko-słowackim pograniczu”. Projekt ten pozwolił na zawiązanie pomiędzy naszymi gminami przyjaźni i wymiany kulturowej, był także okazją do realizacji inwestycji, które wpłynęły na ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego.

W Dobczycach w ramach projektu wykonane zostały prace konserwatorskie na zamku. Odbudowany został most prowadzący do twierdzy, a w dobudowanej w ostatnich latach sali zamontowane zostały okna, co pozwoliło na stworzenie przestrzeni do przyszłych wydarzeń kulturalnych. Ciekawostką jest, że zamontowane okna wykonane zostały na wzór okien z kościoła św. Andrzeja w Krakowie.

To właśnie w dobczyckim zamku goście ze Słowacji mieli okazję zamienić się w poszukiwaczy skarbu, a to za sprawą przygotowanej przez dobczycki oddział PTTK, gry terenowej. W poszukiwaniach gościom chętnie pomagali seniorzy z gminy Dobczyce towarzyszący im tego dnia podczas wizyty. Podczas pobytu w Dobczycach przyjaciele ze Słowacji mieli też możliwość zobaczyć efekty prac realizowanych w ramach równoległego projektu, które objęły konserwację zabytkowych kapliczek, w tym m.in. figury św. Floriana oraz kapliczki w lipie „Marysieńka”. Zwieńczeniem wizyty było wspólne spotkanie, podczas którego wystąpili regionalni artyści.

W gminie Hladovka w ramach projektu powstała Izba Regionalna - miejsce przechowywania i promocji przedmiotów, mebli, strojów stanowiących o lokalnej tożsamości kulturowej mieszkańców. Przestrzeń ta ma być także miejscem realizacji warsztatów regionalnych: rękodzielniczych i muzycznych, spotkań tematycznych, spotkań z twórcami ludowymi itp.

Projekt „Zamek i wiejska chata – nowa przestrzeń dla kultury na polsko-słowackim pograniczu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry", w ramach Programu Współpracy Trnasgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020.


Grudzień 2021:
 
28 grudnia 2021 r. podsumowaliśmy w Dobczycach realizację partnerskich projektów: „Świętość i codzienność na polsko-słowacki pograniczu” oraz „Zamek i wiejska chata – nowa przestrzeń dla kultury na polsko-słowackim pograniczu”. Tego dnia w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach spotkali się przedstawiciele partnerskich gmin: Hladovki, Vitanovej , Cimhovej oraz Dobczyc.
 
Spotkanie połączone zostało z prelekcją konserwatora zabytków Marcina Książka na temat ochrony materialnego dziedzictwa kulturowego na przykładzie wykonanych prac konserwatorskich zrealizowanych przy 9 zabytkowych obiektach na terenie Dobczyc i gmin partnerskich. Zadanie to wykonane zostało w ramach projektu „Świętość i codzienność na polsko-słowackim pograniczu”, z kolei w ramach drugiego projektu udało się odnowić most prowadzący do dobczyckiego zamku, wykończyć jedną z zamkowych sal, a w Hladovce utworzyć izbę regionalną.
 
Współpraca zawiązana ze słowackimi gminami przebiegała niezwykle pomyślnie, za co podziękował zgromadzonym gościom burmistrz Tomasz Suś. – Bardzo się cieszę, że udało nam się podjąć tę współpracę, której efekty możemy dziś oglądać. Dziękuję za każdy gest serdeczności podczas spotkań z mieszkańcami gminy Dobczyce, za gościnę oraz pracę włożoną w realizację tych projektów. – mówił podczas spotkania burmistrz.
 
Częścią podsumowania było także obejrzenie filmów z realizacji przeprowadzonych działań oraz spotkań, a zwieńczeniem była krótka konferencja prasowa z udziałem włodarzy partnerskich gmin oraz koordynatora projektów z ramienia urzędu w Dobczycach - Pana Marka Gabzdyla.

Broszura "Zamek i wiejska chata - nowa przestrzeń dla kultury na polsko-słowackim pograniczu" dostępna jest w wersji elektronicznej tutaj.

Izba Regionalna Hladovka
Izba Regionalna Hladovka
Izba Regionalna Hladovka
Izba Regionalna Hladovka
Izba Regionalna Hladovka
Izba Regionalna Hladovka
Izba Regionalna Hladovka
Izba Regionalna Hladovka
Izba Regionalna Hladovka
Izba Regionalna Hladovka
zamek w Dobczycach
zamek w Dobczycach
Wizyta gości z Hladovki
Wizyta gości z Hladovki
Wizyta gości z Hladovki
Wizyta gości z Hladovki
Wizyta gości z Hladovki
Wizyta gości z Hladovki
Wizyta gości z Hladovki
Wizyta gości z Hladovki
Wizyta gości z Hladovki
Wizyta gości z Hladovki
Wizyta gości z Hladovki
Wizyta gości z Hladovki
Wizyta gości z Hladovki
Wizyta gości z Hladovki
Spotkanie podsumowujące
Spotkanie podsumowujące
Spotkanie podsumowujące
Spotkanie podsumowujące
Spotkanie podsumowujące
Spotkanie podsumowujące
Spotkanie podsumowujące

Pliki: