Zamek i wiejska chata - nowa przestrzeń dla kultury na polsko-słowackim pograniczu

Rodzaj dofinansowania: 

  • Interreg Polska - Słowacja

Okres finansowania: 

  • 2014-2020

Stan realizacji: 

w trakcie realizacji
Wzgórze Zamkowe w Dobczycach

Nazwa projektu: "Zamek i wiejska chata - nowa przestrzeń dla kultury na polsko-słowackim pograniczu".

Oś priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Nazwa projektu: "Zamek i wiejska chata - nowa przestrzeń dla kultury na polsko-słowackim pograniczu".

Oś priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Cel szczegółowy: Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców.

Okres realizacji mikroprojektu: 2020 - 2021

Całkowita wartość projektu: 102 247,44 w tym:

  • środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 86 910,32   (w tym dla Gminy Dobczyce 62 887,87 )
  • środki z budżetu państwa: 6 525,45 € (w tym dla Gminy Dobczyce 3 699,28  )
  • wkład własny: 8 811,67 (w tym dla Gminy Dobczyce 7 398,58 )

Całkowita wartość projektu dla Gminy Dobczyce: 73 985,73 (w tym dofinansowanie 66 587,15 €)

Projekt realizowany przez Gminę Dobczyce (partner wiodący) wraz z partnerem projektu Obec Hladovka.

Opis projektu:

Stworzenie na terenie gminy Dobczyce (Polska) i Hladovka (Słowacja) warunków do ochrony i rozwoju materialnych i niematerialnych elementów dziedzictwa kultury pogranicza oraz realizacji inicjatyw kulturalnych, a także ich promocja wśród mieszkańców obszaru realizacji mikroprojektu oraz turystów odwiedzających polsko-słowackie pogranicze.

W ramach projektu wykonane zostaną prace konserwatorskie na zamku w Dobczycach, które będą służyć nie tylko odbudowie kolejnej części zabytkowego obiektu, ale także pozwolą stworzyć nową przestrzeń dla wydarzeń wystawienniczych (stałych i czasowych), koncertowych, wykładowych i innych popularyzujących kulturę obszaru realizacji mikroprojektu. W ramach projektu wykonana zostanie także odbudowa mostu, która pozwoli dodatkowo na korzystanie z parterowego poziomu zamku przez osoby niepełnosprawne.

W gminie Hladovka (partner projektu) powstanie Izba Regionalna, której realizacja pozwoli na stworzenie nowego miejsca przechowywania i promocji przedmiotów, mebli, strojów stanowiących o lokalnej tożsamości kulturowej mieszkańców, będzie też miejscem realizacji warsztatów regionalnych: rękodzielniczych i muzycznych, spotkań tematycznych, spotkań z twórcami ludowymi itp.

Cele szczegółowe projektu:

  • Zwiększenie wśród mieszkańców znaczenia dziedzictwa kultury pogranicza polsko-słowackiego jako podstawy ich tożsamości i rozwoju życia społecznego, a także możliwości rozwoju gospodarczego
  • Zwiększenie wśród turystów znaczenia dziedzictwa kultury pogranicza polsko-słowackiego jako podstawy praktykowania turystyki wiejskiej (ekoturystyki, agroturystyki).

Grupa docelowa projektu:

  • mieszkańcy obszaru wsparcia
  • osoby odwiedzające obszar wsparcia, w tym turyści i inne osoby korzystające z oferty kulturalno-rekreacyjnej obszaru objętego Programem.