Do 12 lipca możzna się ubiegać o dotacje z Funduszu Społecznego Notariatu

Fundusz Społeczny Notariatu zaprasza osoby prawne – organizacje pozarządowe które:

  •  uzyskały osobowość prawną co najmniej na 6 miesięcy przed datą złożenia Wniosku Aplikacyjnego,
  • działają na zasadzie noo-profit lub non for profit tj. nie dla osiągnięcia zysku lub z przeznaczeniem wygenerowanych środków na cele statutowe.

do udziału w III edycji konkursu na najlepsze projekty dotyczące zwalczania wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży w 2013 roku.

Nowy system gospodarowania odpadami. Zasady segregacji odpadów w Gminie Dobczyce

Od 1 lipca br. zaczyna obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami w Gminie Dobczyce.

Wszystkich mieszkańców, którzy zadeklarowali sortowanie śmieci w swoich gospodarstwach, obowiązują nowe zasady segregacji odpadów.

Teren Gminy Dobczyce obsługiwać będzie Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. Kraków .

I Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich "Dobczyce 2013" za nami

W dniach 08-09 czerwca 2013 Dobczyce stały się małopolską stolicą tańca, a to za sprawą rozgrywanego w ramach programu profilaktyki uzależnień I Ogólnopolskiego Turnieju Tańca "Dobczyce 2013".

W hali sportowej Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach, w trakcie 2 dni zmagań konkursowych rywalizowały 81  par (162 uczestników) z 13 klubów z całej Polski. W turnieju wzięły udział:

- Zespół Pieśni i Tańca "Warmia" z Olsztyna

Zakończenie Roku Szkolnego Szkoły Muzycznej z Uroczystym Koncertem

W środę 26.06.2013r. o godz. 17.00 na auli widowiskowej RCOS (ul. Szkolna 43) odbędzie się Zakończenie Roku Szkolnego uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach z Uroczystym Koncertem. Serdecznie zapraszamy uczniów, rodziców oraz wszystkich, którzy chcieliby być świadkami tego wydarzenia.

Rozdanie świadectw odbędzie się w dniu 28.06.2013r. (piątek) pomiędzy godz. 12.00 a 14.30 w szkole muzycznej na 2 piętrze.

SPOTKANIE INFORMACYJNO – AKTYWIZUJĄCE pt: „Pozyskiwanie funduszy unijnych w ramach PROW 2007-2013”

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa zaprasza wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Dobczyce, zainteresowanych pozyskiwaniem funduszy unijnych na SPOTKANIE INFORMACYJNO – AKTYWIZUJĄCE pt: „Pozyskiwanie funduszy unijnych w ramach PROW 2007-2013”, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobczyce w poniedziałek dnia 1 lipca 2013r w godzinach od 16:00 -19:00.

Program spotkania:

Zamieńmy się szafami… Żyjmy z pomysłem!

W niedzielne popołudnie 23 czerwca, we foyer Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego odbyła się pierwsza w Dobczycach akcja wymiany ciuchów i akcesoriów. Tytułowe: „życie z pomysłem”, „zamiana szafami” oraz kształtowanie postaw pro-ekologicznych stały się inspiracją dla imprezy zorganizowanej przez: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „ISPINA”, Femi-Sferę, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach oraz Zespół Tańca Nowoczesnego „Intox”, we współpracy z Zespołem Szkół im. Józefa Tischnera w Dobczycach oraz lokalnymi second-handami i komisami odzieżowymi.

Strony