Spotkanie z folklorem w dobczyckim skansenie

W niedzielne popołudnie 28 lipca odbędzie się kolejna odsłona spotkań z folklorem organizowana przez Oddział PTTK w Dobczycach. Aby wzbogacić ofertę zwiedzania Muzeum Regionalnego przygotowane zostaną   stoiska, na których odwiedzający skansen turyści będą mogli skosztować regionalnych potraw,  obejrzeć wyroby twórców ludowych naszego regionu,  własnoręcznie wykonać tradycyjne ozdoby i wspólnie posłuchać ludowej muzyki.

Gmina Dobczyce najlepsza w Małopolsce

Pierwsze miejsce wśród małopolskich gmin zajmuje Gmina Dobczyce - tak wynika z rankingu ogłoszonego przez dziennik Rzczeczpospolita. W rankingu ogólnopolskim plasujemy sie na miejscu czternastym.Ranking w tym roku przeprowadzony został w dwóch etapach. W pierwszym wyłonił te gminy, które w latach 2009 – 2012 najlepiej zarządzały swoimi finansami, jednocześnie najwięcej inwestując. Na tej podstawie wybrano 564 samorządów, które przeszły do etapu drugiego. W tym etapie znalazło się 250 miast i gmin miejsko-wiejskich.

Na „strychu” było super!

W grudniu 2012 r. nasza biblioteka była podwójnym laureatem konkursu „Aktywna biblioteka”. Dzięki wsparciu Polsko-Amerykanskiej Fundacji Wolności i udziale w Programie Rozwoju Bibliotek zrealizowała dwa ciekawe projekty. Pierwszym z nich były warsztaty teatralne. – Kiedy znów zagramy, czy możemy się znów zapisać na warsztaty? – takie pytanie stawiali uczestnicy tuż po ostatnim spektaklu, który był wspaniałym finałem warsztatów.

Na straży od 120 lat

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, mówią słowa wypisane na sztandarach. To właśnie według tych słów druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowicach pełnią swą ochotniczą służbę już od 120 lat.

To oni, wraz ze strażakami z pozostałych jednostek gminy Dobczyce, stoją na straży naszego bezpieczeństwa, służą bezinteresowną pomocą, gotowością i oddaniem, śpieszą do akcji, gdy trzeba ratować życie, zdrowie i mienie ludzkie.

RMF MAXXX KAGER RALLY drugie starcie!

Motocykliści, quadowcy, kierowcy samochodów terenowych i ciężarówek rywalizowali podczas  dwudniowego rajdu serii RMF MAXX KAGER RALLY. 75 załóg z całej Polski zmagało się z wyjątkowo trudnymi warunkami. Odcinki specjalne w Dobczycach i Podolanach zamieniły się w śliskie,  błotniste miejscami bardzo grząskie miejsca, podzielone niemalże przeprawami wodnymi. Sprawcą zamieszania były obfite opady deszczu. Dopiero w niedzielne południe kibicie i zawodnicy doczekali się słońca ale ono niewiele zmieniło na rozjeżdżonych trasach RMF MAXXX KAKGER RALLY.

„Krakowiaczek ci ja” PTTK zaprasza dzieci na warsztaty

PTTK Oddział w Dobczycach  zaprasza dzieci i młodzież  do udziału w wakacyjnych warsztatach tanecznych dotyczących regionu krakowskiego , które odbędą się w dniach 15 - 19 lipca 2013 roku na zamku oraz na warsztaty plastyczne organizowane w dn. 22 – 25 lipca.

 Zgłoszenia przyjmowane będą w Dobczycach w biurze Oddziału PTTK przy ulicy Podgórskiej 1 lub telefonicznie pod numerami telefonów :

12-27-11-176 i 505-451-570.

Warsztaty odbędą się w ramach programu FIO „Krakowiacy i Górale czyli z przeszłością w przyszłość”

Zawiadomienie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.)

Zawiadamia,

Strony