Opłatek seniora

Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów zorganizował w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach, 15 stycznia 2012 roku spotkanie opłatkowe. Wzięło w nim udział 55 emerytów. Gośćmi opłatkowego spotkania byli księża: proboszcz Kazimierz Turakiewicz oraz ksiądz Edward Łatka.
Po tradycyjnym przełamaniu się opłatkiem i złożeniu życzeń, uczestnicy spotkania kolędowali przy akompaniamencie, który zapewnił kapelmistrz orkiestry Józef Maniecki.

Ocalić od zapomnienia Dobczyckie opowieści zatrzymane w trzasku migawki fotograficznej

• Przywołajmy wspomnienia zainspirowane fotografią.
• Wspomnienia rodowitych Dobczycan.
• Opowieści ludzi, dla których ziemia dobczycka stała się ważnym przystankiem życiowym i tych, którym kojarzy się
z ciekawymi wydarzeniami i miłymi chwilami spędzonymi
w gronie bliskich osób.
• Wspólnie przywołajmy w pamięci znaczące postaci, anegdotyczne i warte utrwalenia wydarzenia.
• Razem stwórzmy opowiadania, które nas wzruszą i będą napawały optymizmem przyszłe pokolenia Dobczycan
i miłośników miasta.

Dobczycka WOŚP zebrała ponad 55000zł!

Z pierwszych wyliczeń wiadomo, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która zagrała w Dobczycach zebrała już ponad 55 000 zł. "Ale to nie wszystko - mówi Rafał Bączyński, jeden ze sztabowiczów - na allegro wciąż trwają aukcję, które doliczymy do naszej puli." Tradycyjnie już finał w Dobczycach rozpoczęli amatorzy sportów motorowych, którzy tłumnie przybyli pod koronę zapory, gdzie o 10:00 rozpoczęła sie Rajdowa WOŚP. Dla amatorów rajdów płaskich organizatorzy przygotowali trasę szutrowo - asfaltową, a dla miłośników off roadu trzy odcinki terenowe.

Burmistrz Marcin Pawlak w gronie najpopularniejszych burmistrzów Małopolski

Burmistrz Marcin Pawlak otrzymał honorowe insygnia i dyplom, które przyznane zostały pięciu najpopularniejszym w Małopolsce. Wraz z Marcinem Pawlakiem, tytuły najpopularniejszych, które przyznawano w Plebiscycie zorganizowanym przez Gazetę Krakowską oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, otrzymali: Dariusz Reśko (Krynica-Zdrój), Jan Golba (Muszyna), Artur Kozioł (Wieliczka) oraz Grzegorz Niezgoda (Szczawnica).
W plebiscycie można było głosować na 47. burmistrzów. Najwięcej głosów zdobył burmistrz Krynicy-Zdroju – Dariusz Reśko. Marcin Pawlak był tuż za nim. Nagrody wręcznone zostały laureatom podczas uroczystej gali, która odbyła się w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
Laury odbierali nie tylko burmistrzowie. Świętowali także wójtowie Małopolski. Dziesięciu najpopularniejszych, spośród 85. włodarzy gmin, otrzymało kapelusze Wincentego Witosa i dyplomy.

Komisariat Policji w Dobczycach

Sprawy związane z bezpieczeństwem w gminie Dobczyce leżą w kompetencji:

Komisariatu Policji w Dobczycach
32-410 Dobczyce ul. Jagiellońska 1
tel. 47 832 91 00 - całą dobę, oraz tel. 997 

Komendant Komisariatu Policji w Dobczycach:
podinsp. Tomasz Sawski

tel. 47 832 91 00.

Zastępca Komendanta:

kom. Aldona Wietrzyk

Komisariat obsługuje teren Gminy i Miasta Dobczyce, Gminy Raciechowice i Gminy Wiśniowa.

Prośba do przedsiębiorców

Informujemy, że w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce figurują nieaktualne wpisy niezawierające numeru PESEL i określenia przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007). Od 1 lipca 2011 r. tworzy się Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki. W obrocie gospodarczym to przedsiębiorca będzie ponosił konsekwencje braku aktualizacji wpisu. Jak stanowi art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.

Strony