Nabór do komisji konkursowej

Nabór do komisji konkursowej

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert w 2022 r.

Zgłoszenie należy dostarczyć do 2 lutego 2022 r. do Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce na formularzu zgłoszenia.